Otevřít menu
Doprava dnes
-

ŘSD vybralo zhotovitele opravy mostu přes hladinu vodní nádrže Švihov

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo zhotovitele opravy mostu, který překlenuje silnici III. třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Tento dolní obloukový most se dnes využívá pro místní dopravu mezi obcemi Vojslavice a Hořice, přičemž je zařazen na seznam nemovitých kulturních památek ČR.

15:20 / 10. ledna 2023
ŘSD vybralo zhotovitele opravy mostu přes hladinu vodní nádrže Švihovi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.

Jedná se o tzv. dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939-1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako součást páteřní dálnice mezi Prahou a Brnem. Jeho výstavba byla přerušena v roce 1942 v důsledku válečných událostí a podruhé v roce 1950 těsně před jeho dokončením z důvodu politického rozhodnutí. Most tedy prošel obdobným stavebním vývojem jako dosud funkční dálniční most přes údolí Šmejkalky nedaleko Senohrab, jehož oprava je rovněž v přípravě. Dokončen a předán do provozu tak byl až při stavbě horního dálničního mostu v letech 1975 až 1979 v rámci výstavby dálničního úseku D1. Projekt opravy tak zohledňuje i požadavky orgánů památkové péče.

„Obecným požadavkem těchto orgánů je zachování hmotné i nehmotné podstaty památky, zejména potom „stavu nedokončenosti“ mostního díla, jakožto hlavní charakteristiky památky, která z ní činí jedinečného svědka stavebního vývoje uplynulých let. Cílem opravy je zachování stavby za přispění co možná nejmenších zásahů do vlastní konstrukce, avšak při zachování požadované mechanické odolnosti, stability a trvanlivosti díla, jakožto i ostatních požadavků kladených na mostní dílo,“ řekl Martin Buček z týmu komunikace a doplnil: „Prvky významně poškozené a prvky nevalné kvality zřízené počátkem 70. let při výstavbě dálnice D1 budou nahrazeny novými replikami. Jedná se zejména o obě vložená pole a zábradlí k nim upevněná a dále pak závěrné zídky a část křídel opěr. Naprostá převaha stávajících konstrukcí bude ovšem sanována na místě s důrazem na co nejmenší zásahy do konstrukce. V rámci stavebních prací je navrženo zajištění pravého křídla jedné z opěr, obnova stávajících ocelolitinových ložisek na opěrách, osazení nových mostních závěrů, výměna části příslušenství a vybavení mostu, související výkopy v přechodové oblasti, změna způsobu odvodnění vozovky na mostě, zhotovení revizních schodišť k opěrám a opravy stávajícího odláždění pod mostem.“

Veškeré opravy bude zajišťovat firma POOR a.s., která vyhrála výběrové řízení, v němž bylo dalších 5 nabídek. Celková oprava mostu vyjde na 89,56 mil. Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota zakázky byla 93,17 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení prací je ve 2. čtvrtletí tohoto roku.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: ŘSD)

ŘSD vybralo zhotovitele opravy mostu přes hladinu vodní nádrže Švihov Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.. ŘSD vybralo zhotovitele opravy mostu přes hladinu vodní nádrže Švihov Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.. ŘSD vybralo zhotovitele opravy mostu přes hladinu vodní nádrže Švihov Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.. ŘSD vybralo zhotovitele opravy mostu přes hladinu vodní nádrže Švihov Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD..
zpět na články

inzerce

nahoru