Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu druhé části obchvatu Mělníka

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu druhé části obchvatu Mělníka na silnicích I/9 a I/16, která vede od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně.

13:30 / 20. září 2021
Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu druhé části obchvatu Mělníka

„Druhá část obchvatu řeší odvedení tranzitní dopravy z ulic Řipská, Na Malém Spořilově a Bezručova na novou komunikaci, která bude vedena mimo obytné části Mělníka kolem průmyslových areálů. Pro řidiče bude nová silnice znamenat rychlejší, plynulejší a tedy i bezpečnější jízdu, pro obyvatele, kteří žijí v blízkosti současné silnice, pak podstatné snížení hlukové zátěže i lepší životní prostředí díky snížení emisí z dopravy. Součástí stavby jsou i 3 okružní křižovatky, most přes železnici a 4 protihlukové stěny o délce jednoho kilometru,“ představil nově zahajovanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Druhá část obchvatu Mělníka vede od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně. Od křižovatky s Chloumeckou ulicí vede souběžně s  ulicí Řípskou, od které se následně po zhruba 150 metrech odpojuje k prostoru sportovního areálu. Řípská ulice je na trasu nově napojena stykovou křižovatkou. Z ní se tato ulice odpojuje jednosměrnou větví ve směru od Malého Spořilova. Trasa obchvatu poté pokračuje mimoúrovňovým přemostěním železnice k nové okružní křižovatce. Od ní trasa dále vede mezi průmyslovými areály a pod vinicí se napojuje další okružní křižovatkou na ulici Na Průhoně. Stavba končí za okružní křižovatkou napojením na stávající silnici I/9 směr Česká Lípa.

I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba

Hlavní trasa: 

  •  délka: 1,0 km 
  •  kategorie: MS2 8,5/50
  •  počet stavebních objektů: 66

Zhotovitel: Strabag

Cena stavby dle smlouvy: 384 mil. Kč bez DPH

Předpokládané zprovoznění stavby: 2023

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu druhé části obchvatu Mělníka .
zpět na články

inzerce

nahoru