Otevřít menu
Doprava dnes
-

ŘSD započalo výstavbu severovýchodního obchvatu Pardubic

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výstavbu severovýchodního obchvatu Pardubic. Tím započala stavba silnice I/36, Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina. Tato čtyřpruhová silnice bude plnit funkce obchvatu pardubické metropole. Jak započalo zahájení této stavby? A co prozradil ředitel silničářů?

3:48 / 21. prosince 2022
ŘSD započalo výstavbu severovýchodního obchvatu Pardubici

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD a MDČR.

Stavba bude mít zásadní vliv na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

Jedná se o veledůležitou silniční stavbu pro odklonění dopravy, a to nejen té nákladní, z centra Pardubic. Zároveň celý projekt vyroste metodou Design&Build, to bude největší česká zakázka tohoto typu. Silnice I/36, která bude novým severovýchodním obchvatem Pardubic, bude 4,2 km dlouhá. Postaví ji společnosti Hochtief CZ, Doprastav a Silnice Čáslav za celkovou částku 1 446 mil. Kč bez DPH. Předpokládané zprovoznění stavby nastane v roce 2025.

„Stavba bude mít zásadní vliv na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na stávajících komunikacích v Pardubicích, kde po jejím zprovoznění očekáváme výrazný pokles tranzitní, ale i místní dopravy, která již nebude muset projíždět centrem města. Nová komunikace bude dostatečně kapacitní a díky oddělení jízdních směrů i bezpečnější. Stavba byla soutěžena v režimu Design & Build a jedná se o největší akci tohoto charakteru v České republice. V přípravě je již také navazující stavba, v rámci, které dojde k rozšíření silnice I/36 na čtyřpruh, a to od dnes zahájené stavby až k mimoúrovňové křižovatce Doubravice,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Pardubice již léta čekají na dnes zahájený obchvat. Pro Pardubický kraj je to další důležitý dopravní projekt po D35 z Časů do Ostrova, který zprovozňujeme tento čtvrtek. Obchvat výrazně uleví severovýchodní části města od tranzitní dopravy a řidičům se zkrátí celková jízdní doba přes město,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka a dodal: "Je to nejvyšší investiční objem realizovaný formou Design & Build. V tomto režimu necháváme víc práce na samotných zhotovitelích, aby konečnou podobu stavby nachystali. Osud stavby počínaje rokem 2006 byl spletitý i kvůli výkupům pozemků." Současně se zvýšením bezpečnosti a plynulosti dopravy dojde v Pardubicích, zejména díky snížení hluku a emisí, také k celkovému zlepšení životního prostředí. Součástí stavby bude také dvanáct protihlukových stěn, podchod pro pěší a osm mostů. Hlavní dominantou stavby bude zavěšený dvoupolový most přes Labe.

Vzniknou tam dva mosty, jeden přes slepé rameno a jeden přes vlastní tok Labe

"Vzniknou tam dva mosty, jeden přes slepé rameno a jeden přes vlastní tok Labe. Bude to zavěšený most, který po dokončený bude nejdelším v České republice, bude mít největší rozpětí. Je to technicky vhodná varianta do prostředí, zachová plavební šířku Labe," uvedl předseda představenstva společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda a dodal: "Projektová příprava bude probíhat první čtyři až šest měsíců, abychom v první půlce roku mohli dělat vlastní stavební práce. Teď budeme začínat přípravnými pracemi, což jsou například skrývky ornice. Nebude se čekat na dokončení projektové dokumentace.“

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 256 kilometrů nových staveb. Jedná se o 158,3 km dálnic a 97,7 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 60,6 km dálnic a 20 km silnic I. třídy.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: ŘSD, MDČR a ČTK)

ŘSD započalo výstavbu severovýchodního obchvatu Pardubic Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD a MDČR..
zpět na články

inzerce

nahoru