Otevřít menu
Doprava dnes
-

Rychlostní limity v České republice snížily počty obětí v obcích

Čeští řidiči již 25 let jezdí podle stávajících rychlostních limitů, které platí v obcích i na dálnicích. Díky snížení maximální povolené rychlosti v obcích ze 60 na 50 km za hodinu výrazně klesl počet obětí dopravních nehod a střet aut s chodci. Na dálnici se naopak povolená rychlost zvýšila na 130 km/h, to se ve statistikách však neprojevilo.

17:47 / 26. září 2022
Rychlostní limity v České republice snížily počty obětí v obcíchi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.

Rychlostní omezení doznaly změn 1. října 1997

Statistiky dopravních nehod ukazují pozitivní čísla v tom, že se před čtvrtstoletím snížila maximální povolená rychlost v obcích. Rychlostní omezení u nás doznala změn 1. října 1997. Podle ministerstva vnitra jsme tak učinili na základě zkušeností z jiných zemí, kde snížení rychlosti vedlo ke značnému poklesu nehod. Rychlost se kdysi snížila o 10 km/h, což zvýšilo zejména bezpečnost chodců. To se ukázalo i v domácích statistikách, které sledují počty obětí nehod do 30 dnů po nehodě. Zatímco počet usmrcených chodců v roce 1996 činil 372, v roce 1998 byl skoro o 40 procent nižší. Klesl i počet obětí dopravních nehod v obcích, ze 719 v roce 1996 na 557 o dva roky později.

Dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0 se zabývá aktivitami, které vedou ke snížení nehodovosti na silnicích. Tento expert tvrdí, že při jakémkoliv zvýšení rychlosti stoupají rizika následků případné nehody. "Podle Světové zdravotnické organizace zvýšení průměrné rychlosti jízdy o jedno procento s sebou nese zvýšení rizika, že případná nehoda bude mít za následek těžké zranění, o tři procenta. V případě zranění smrtelného je nárůst dokonce čtyři procenta," uvedl. U chodců roste riziko jejich usmrcení v důsledku zvyšující se rychlosti ještě citelněji. "Pokud chodce srazí automobil jedoucí rychlostí 65 km/h, je riziko úmrtí chodce vyšší 4,5krát ve srovnání s kolizí v rychlosti 50 km/h," upozornil Budský. Zvýšení rychlosti na dálnicích na 130 km/h se před 25 lety neprojevilo. Statistiky nehod byly letech 1996 a 1998 stále stejné.

Podle Světové zdravotnické organizace zvýšení průměrné rychlosti jízdy o jedno procento s sebou nese zvýšení rizika

Avšak i v dnešní době Ministerstvo dopravy projednává další možné úpravy rychlostních limitů. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) nedávno zmiňoval možnost navýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích na 150 kilometrů za hodinu. Limit by podle ministra mohl platit na vybraných místech, kde by to umožňovaly podmínky dálnice. "Naprostá většina naší dálniční sítě není na vyšší rychlosti stavěná. Nastavením maximálně povoleného rychlostního limitu na 150 km/h budou také vznikat velké rozdíly mezi řidiči jedoucími na horním limitu a výrazně pomaleji jedoucími nákladními automobily, u kterých je nejvyšší rychlostní limit 80 km/h. To s sebou nesporně ponese zvýšený výskyt nebezpečných situací," vysvětlil dopravní expert Roman Budský. Připomněl, že auto jedoucí rychlostí 150 km/h bude mít oproti tomu jedoucímu 130 km/h o třetinu delší brzdnou dráhu. Zároveň zvýšení rychlosti jen na vybraných úsecích podle něj nezaručí, že řidiči jinde rychlost sníží.

Zahraniční trendy jdou stále směrem ke snižování rychlosti. Ve Francii došlo k omezení rychlosti pro řidiče jezdící po Paříži, kteří musí svou rychlost snížit na 30 km/h. O snižování rychlosti ve vybraných úsecích uvažují i některá města v Česku. Podle zastánců těchto kroků to zvyšuje bezpečnost provozu a také omezuje některé negativní ekologické dopady z provozu.

Publikoval: Filip Červinka (Zdroj: ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru