Otevřít menu
Doprava dnes
-

Senior bez nehod. Preventivní kampaň se zaměřuje na bezpečnost seniorů na silnicích

Podíl seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod dlouhodobě narůstá. Ke zvyšování jejich bezpečnost na silnicích přispívají preventivní akce a programy. Kampaň „Senior bez nehod“ se zaměřuje na seznamování starších spoluobčanů s bezpečným chováním v silničním provozu, aby nedocházelo k dopravním nehodám či jiným střetům.

7:52 / 30. září 2022
Senior bez nehod. Preventivní kampaň se zaměřuje na bezpečnost seniorů na silnicíchi

Foto: www.platformavize0.cz

Na narůstající účast seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod má vliv i stárnutí populace

Podle informací Českého statistického úřadu tvořil podíl seniorů na celkové populaci v druhé polovině osmdesátých let minulého století 12 %; ke konci loňského roku se údaj zvýšil na hodnotu 20,6 %. Rostoucí trend potvrzuje též Ministerstvo práce a sociálních věcí. Z jeho prognóz totiž vyplývá, že v roce 2050 se dostaneme na 30,5 %.

Stárnutí populace představuje celosvětový problém, proto Organizace spojených národů vydala doporučení, jakým oblastem života seniorů je třeba věnovat zvýšenou pozornost, aby byla zachována potřebná kvalita jejich života. Podle Romana Budského z Platformy VIZE 0 je nutné věnovat bezpečnosti seniorů na silnicích náležitou pozornost. „Je třeba v dostatečném předstihu plánovat budoucí vývoj infrastruktury i dopravní obslužnosti, aby vyhovovaly potřebám stárnoucí populace. Danému trendu by měly věnovat náležitou pozornost i výrobci motorových vozidel a stranou nesmějí stát ani subjekty zaměřené na vzdělávání účastníků silničního provozu. To ostatně koresponduje s doporučeními OSN,“ upřesnil.

Seniory ohrožuje také jejich zvýšená fyzická zranitelnost a postupné ubývání psychické a fyzické způsobilosti

S narůstajícím věkem stoupá rovněž riziko smrtelnosti zranění utrpěného při nehodě. „Osoby ve věku nad 65 let jsou dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá – ohrožení je více než 16násobné. Sluší se ovšem dodat, že aktuální mentální i fyzická kondice jsou velmi individuální záležitostí,“ dodal Roman Budský.

Během roku 2021 vyšetřovala Policie ČR celkem 12 223 dopravních nehod s účastí seniorů

Při těchto nehodách zemřelo 120 osob. To je celkově o 15 více než v roce 2020. „Nejčastěji umírali senioři jako řidiči osobních automobilů, dále pak jako chodci, spolucestující v osobních automobilech a cyklisté. Markantní je bezmála 40% podíl seniorů na celkovém počtu usmrcených chodců a třetinový podíl na celkovém počtu obětí z řad cyklistů“, upřesnila plk. Zuzana Pidrmanová z Policejního prezídia ČR.

Meziroční pokles o 51 případů zaznamenali policisté u těžkých zranění; ta loni utrpělo 296 seniorů. Naopak, co se týká lehkých zranění, zde došlo oproti roku 2020 k nárůstu. V loňském roce tak bylo lehce zraněno 2 931 osob v seniorském věku. „Podíl osob ve věku 64+ na celkovém počtu obětí nehod byl ve výši 25,5 procenta, v případě těžce zraněných to bylo 18,2 procenta a u lehkých zranění se jednalo o 14,2 procenta,“ uvedl ředitel služby dopravní policie plk. Jiří Zlý.

Rozdíly mezi kraji

Nejvíce, konkrétně 24 seniorů, zemřelo ve Středočeském kraji, jenž patří také ke krajům s nevyšším počtem těžce zraněných osob nad 65 let, a to 37. Ještě o jednu těžce zraněnou osobu více evidoval kraj Jihočeský. Z hlediska podílu na celkovém počtu obětí nehod drží nepříjemné statistické prvenství Moravskoslezský kraj s 41 %. Největší podíl těžce zraněných seniorů na celkovém počtu zaznamenaly statistiky v Praze, bylo to 27 %.

Do konce letošního srpna potom při nehodách zemřelo 79 seniorů, tj. meziročně o 2 více.

„Senior bez nehod“

Projekt cílí na řidiče motorových vozidel, na jejich spolujezdce, cyklisty, chodce a cestující v prostředcích hromadné dopravy. S bezpečným chováním v silničním provozu seznamuje seniory prostřednictvím přednášek po celé České republice. „Každý návštěvník přednášky se dozví řadu zajímavých a užitečných informací. Navíc velmi přístupnou a zábavnou formou. Přednášky jsou pojaty jako divadelní scénky spojené s odborným výkladem a audiovizuálními prezentacemi. Tato forma zajišťuje vysokou míru předávání potřebných informací zabalených do atraktivní a příjemné formy. Krédem tvůrců přednášek i všech vystupujících je publikum poučit, pobavit a také potěšit,“ přiblížil Jan Slováček, jednatel společnosti Echopix, s.r.o.

Česká kampaň „Senior bez nehod“ se stala jedním z finalistů celounijní soutěže Road Safety Awards vyhlášené Evropskou chartou bezpečnosti silničního provozu vedenou Evropskou komisí. Slavnostní vyhlášení finalistů proběhne dne 17. října v Bruselu.

Kampaň „Senior bez nehod“ realizuje společnost Echopix, s.r.o. Partnery jsou Pojišťovna Kooperativa, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Besip, Policie ČR, Rada seniorů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Platforma VIZE 0, Karlovarské minerální vody, a.s. – Magnesia a Marlenka. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

 

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.platformavize0.cz/TZ)

Senior bez nehod. Preventivní kampaň se zaměřuje na bezpečnost seniorů na silnicích Foto: Počty obětí nehod z řad seniorů, jejich podíly podle skupin účastníků silničního provozu a na celkovém počtu obětí v dané kategorii – rok 2021 (zdroj: www.platformavize0.cz). Senior bez nehod. Preventivní kampaň se zaměřuje na bezpečnost seniorů na silnicích Foto: Počty obětí a těžce zraněných z řad seniorů v jednotlivých krajích, vč. jejich podílů na celkovém počtu mrtvých a těžce zraněných – rok 2021 (zdroj: www.platformavize0.cz).
zpět na články

inzerce

nahoru