Otevřít menu
Doprava dnes
-

Silničáři provedli archeologický průzkum na dálnic D6 u Hořoviček a Hořesedel! Jaké nálezy se našly?

Silničáři z řad Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) při archeologickém průzkumu na dálnici D6 u Hořoviček a Hořesedel nalezly mnoho zajímavých historických artefaktů! Na trase dlouhé 14,4 km už bylo prozkoumáno 1232 objektů. Lokality u Hořoviček vynesly na světlo desítky železářských pecí, kde byla navíc nalezena jedna z keramiky! Průzkum by měl skončit 18. prosince 2022.

8:33 / 29. listopadu 2022
Silničáři provedli archeologický průzkum na dálnic D6 u Hořoviček a Hořesedel! Jaké nálezy se našly?i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.

Práce průzkumu pokračují na velmi bohatých lokalitách Hořovičky

Na počátku srpna byly dokončeny práce v terénu na lokalitě Kolešov a začalo jeho laboratorní zpracování. Exkavací bylo získáno 2014 nálezcových jednotek (sáčků), které obsahují množství keramických zlomků, zvířecích kostí, mazanice, kamenných nástrojů, šperků či kovových artefaktů. Bylo prozkoumáno 475 objektů od kulových jam, přes zásobní jámy, pece, hliníky až po tři pohřby. Polykulturní sídliště skrývalo objekty mladého eneolitu ze starší doby bronzové (únětická kultura), mladší a pozdní doby bronzové (kultura knovízská a její štítarský stupeň), bylanské kultury (starší doba železná) a doby časně laténské, která tak dokládá osídlení lokality Kelty. Rovněž na počátku srpna byly dokončeny výzkumné práce na lokalitě Novodvorský potok, kde bylo prozkoumáno 673 objektů, ze kterých jsme získali 616 sáčků s nálezy keramických zlomků, broušené a štípané industrie, mazanice, otloukačů a dalších artefaktů, které zde dokládají sídliště prvních zemědělců, kde máme zastoupeny obě kultury, jak kulturu s lineární keramikou, tak kulturu s vypíchanou keramikou. Obě kultury jsou zde zastoupeny kůlovými dlouhými domy, hliníky, stavební jámami, zásobnicemi. Několik objektů v horní partii Novodvorského potoka náleží mladému eneolitu – kultuře zvoncovitých pohárů. Další zastoupenou kulturou je únětická kultura starší doby bronzové. 22. září 2022 skončila terénní část výzkumu na lokalitě Hořovičky IV, kde bylo získáno 412 sáčků z 84 objektů – hliníků, chaty, zásobních a jiných jam, které dokládají osídlení od neolitu, zmínila zástupkyně ŘSD Dana Zikešová.

Práce průzkumu pokračují na velmi bohatých lokalitách Hořovičky I, II a III, kde na lokalitách I a III převažuje germánské osídlení, jemuž dominuje výrobní okrsek s doklady železářské výroby doby římské. Kromě několika desítek železářských pecí zde byla rovněž objevena unikátní pec, patrně keramická, která nemá ve středoevropském prostoru obdoby. Pec byla vytesána do sprašového podloží, které uchovalo téměř celou její konstrukci. Unikátní je tím, že do pecního prostoru vedou dva více jak 2 m dlouhé topné kanály. Uvnitř pece se tak mohlo lehce dosáhnout teploty až 1200 °C. Pokud by sloužila pro výrobu keramiky, byl by to opravdu velmi kvalitní výpal.

„S kulturou prvních zemědělců se setkáváme ještě na další zkoumané lokalitě, a to na Bukově. Zde máme prozatím zastoupenu kulturu s lineární keramikou. Kompletní dokončení archeologického průzkumu pod vedením Ing. Radka Balého, ředitele České společnosti archeologické, o.p.s. bude 18. prosince 2022,“ řekla Dana Zikešová z ŘSD.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: ŘSD)

Silničáři provedli archeologický průzkum na dálnic D6 u Hořoviček a Hořesedel! Jaké nálezy se našly? Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD..
zpět na články

inzerce

nahoru