Otevřít menu
Doprava dnes
-

Silniční přivaděč ze Stříbra na dálnici D5 byl zkolaudován

Tento týden proběhla kolaudace stavby II/230 – silničního přivaděče na dálnici D5 u Stříbra. Řidiči tak mohli začít využívat silnici o půl roku dříve, než bylo původně plánováno. Stavba přivaděče vyšla na 261 milionů Kč.

8:09 / 21. května 2023
Silniční přivaděč ze Stříbra na dálnici D5 byl zkolaudováni

Foto: Silniční přivaděč na dálnici D5. Zdroj: Plzeňský kraj

Plzeňský kraj spolu s městem Stříbro tento týden slavnostně dokončily stavbu silničního přivaděče na dálnici D5 poblíž Stříbra. Stavba přivaděče byla rozdělena na dva dopravní úseky. „Vzhledem k celkové stavební náročnosti byl projekt stavby přivaděče na dálnici D5 rozdělen na dva úseky se samostatným stavebním povolením. První úsek zahrnoval přeložku silnice II/230 do nové trasy, protože stávající úsek nebylo možné zrekonstruovat do požadovaných parametrů silnice II. třídy. Na něj navázal úsek druhý, který již bylo možné upravit za pomoci šířkových, směrových a výškových úprav v původní trase,“ popsal Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

První úsek

Stavba prvního úseku o délce 1 341 m trvala od května 2019 do května 2020. V této době došlo k přeložce části silnice v jiném směrovém vedení výjezdu ze Stříbra. Dále proběhly rozsáhlé stavební úpravy napojení silnice č. II/605 a č. II/230 formou dvou stykových křižovatek. 

„Tento úsek postavila společnost Berger Bohemia a.s. za cca 96 milionů Kč vč. DPH. Spolu se souvisejícími službami (technický dozor investora, zajištění bezpečnosti práce, dočasné pronájmy pozemků, ...) celá stavby vyšla na téměř 98 mil. Kč, z čehož dotace činila 82,09 mil. Kč a podíl Plzeňského kraje pak 15,84 mil. Kč,“ uvedl Miroslav Doležal, generální ředitel SÚS PK.

Druhý úsek

Stavební práce na druhém úseku o délce 3 432 m byly zahájeny na konci dubna 2022. V prosinci téhož roku byl úsek uveden do předčasného užívání. Tento úsek postavila společnost Doprastav a.s. Realizace stavby vyšla na 161 milionů Kč včetně DPH. Celá stavba pak vyšla zhruba na 163 milionů Kč, z čehož dotace by měla pokrýt přibližně 110 milionů Kč a podíl Plzeňského kraje pak zbývajících 53 milionů Kč.

„Stavba byla svým rozsahem finančně náročná, proto Plzeňský kraj požádal o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to na každý úsek samostatně. V obou případech jsme byli úspěšní, získali jsme na stavbu celkem 192 milionů korun z evropských zdrojů a zbytek 69 milionů jsme uhradili z rozpočtu kraje,“ řekl Čížek.

Bezpečnější a kratší jízda

Rekonstrukce zmíněného úseku silnice s sebou mimo jiné přinesla zvýšení bezpečnosti veškeré silniční dopravy. V rámci realizovaných stavebních prací byly totiž odstraněny četné prudké zatáčky a nepřehledné a šířkově úzké úseky původní silnice s nezpevněnými krajnicemi, které byly příčinou mnoha dopravních nehod. Těmito úpravami se také podstatně zkrátila délka silnice i doba jízdy.

 „Pro město Stříbro i pro občany a spádové oblasti má úspěšné dokončení stavby přivaděče velký význam, protože se provoz zrychlil a zvýšila se jeho bezpečnost. Město Stříbro již od počátku u této stavby pomohlo s pozemky, protože od začátku bylo přesvědčeno o tom, že vybudování přivaděče na dálnici D5 je cesta správným směrem,“ okomentoval Martin Záhoř, starosta Stříbra a náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Plzeňský kraj)

Silniční přivaděč ze Stříbra na dálnici D5 byl zkolaudován Foto: Přivaděč byl zkolaudován tento týden. Zdroj: Plzeňský kraj.
zpět na články

inzerce

nahoru