Otevřít menu
Doprava dnes
-

Síť meteostanic na silnicích I. třídy znovu rozšířena

S přípravou na zimní údržbu souvisí nejen příprava techniky nebo chemických rozmrazovacích prostředků, ale také získávání, přenos a analýza informací o aktuální meteorologické situaci na sledovaném místě či úseku. K tomu účelu slouží silniční meteorologické stanice, které jsou součástí systému dopravní telematiky. Jejich počet se znovu rozrostl.

22:22 / 9. listopadu 2022
Síť meteostanic na silnicích I. třídy znovu rozšířenai

Foto: ŘSD

V roce 2022 se síť stacionárních meteorologických stanic na silnicích I. tříd ve Středočeském kraji rozšířila o další dvě stanoviště. Účelem jejich výstavby v místech, kde doposud absentují, je zejména včas, efektivně a účinně reagovat na kritické situace (např. optimalizací chemických posypových prostředků, množstvím nasazené techniky atd.) ale také jim na základě zkušeností a dalších informací (např. z meteoradaru) i účinně předcházet. To se sekundárně pozitivně promítá do bezpečnosti a plynulosti provozu (předcházení škodám na majetku i zdraví) i nákladů na údržbu samotnou.

Na silnici I/2 monitoruje nově povětrnostní podmínky meteostanice u obce Oleška nedaleko Kostelce nad Č. lesy a stala se tak jednou ze 3 stanic na této silnici I. třídy. Druhá, v letošním roce postavená stanice, je na silnici I/38 u Vlkavy. Je jednou z 5 ve středočeské části této komunikace, avšak první v jejím úseku mezi dálnicemi D10 a D11.

Obě stanice pak disponují čidlem instalovaným v obrusné vrstvě vozovky, které umožňuje získávat informace o teplotě povrchu vozovky a teplotě sedm centimetrů pod povrchem, bodu mrznutí, stavu vozovky (suchá, vlhká, mokrá, zbytková sůl, sníh, námraza atd.). Naměřené hodnoty z meteostanic a obraz z kamer je přenášen pomocí sítě mobilního operátora do příslušné aplikace, jejíž pracovní prostředí je přístupné oprávněným pracovníkům.

Výstavba obou meteostanic byla realizována za smluvní cenu 8,89 mil. kč bez DPH, která zahrnuje mimo vztyčení stožáru a osazení a připojení potřebných technologií rovněž výkopové práce a připojení síti NN, úpravu příkopu a krajnice nebo osazení nových svodidel. V současné době se tak síť silničních meteorologických stanic v kraji na silnicích I. tříd rozrostla na 23 stanovišť. Dalších 75 jich je na dálnicích v Praze a Středočeském kraji.

Publikoval: Petr Dejnožka (čerpáno z TZ ŘSD)

 

zpět na články

inzerce

nahoru