Otevřít menu
Doprava dnes
-

Slavnostně se zahájila výstavba nové vozovny v Hloubětíně! Trvalo to více než 70 let

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začal ve středu 7. září 2022 stavět novou vozovnu pro tramvaje v Hloubětíně. Hlavní částí stavby bude hala pro odstavování a opravu tramvají, přestavbou a modernizací nicméně projde celý areál. Pražské tramvaje tak po více než 70 letech budou mít zcela novou vozovnu s nejmodernějším vybavením a větší kapacitou.

22:00 / 7. září 2022
Slavnostně se zahájila výstavba nové vozovny v Hloubětíně! Trvalo to více než 70 leti

Foto: Tisková konference - slavnostní zahájení výstavby vozovny Nový Hloubětín. Autor fotky: Karel Geba.

Hlavní doménou stavby nové vozovny Hloubětín bude nová hala

Po 73 letech začal DPP slavnostně stavět novou moderní vozovnu v Hloubětíně. Ta bude nově také zázemím pro mnoho zaměstnanců. Zhotovitelem budou firmy VCES z francouzské skupiny Bouygues Construction a Chládek a Tintěra, Pardubice ze skupiny enteria ve sdružení „Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín“. Celý projekt bude trvat dva roky a dva měsíce, využívat by se vozovna mohla ve druhé polovině října 2024.

Celkové náklady na výstavbu jsou odhadovány téměř na 1,9 miliardy korun, přičemž se zahrnují již doposud zrealizované práce, jako je příprava projektu, bourání staré deponovací haly, odvoz sutin a výstavbu první etapy, jíž bylo nové energocentrum. Na hlavní fázi náklady činí 1,354 miliardy korun.

Hlavní doménou stavby nové vozovny Hloubětín bude nová hala, která bude mít dvě části. Jednou z nich bude část deponovací s kapacitou až 61 článkových tramvají délky až 32 metrů (odpovídající typu 15T). Druhá polovina bude opravárenská se šesti stanovišti s kapacitou až 12 vozidel. Pražský podnik pro ni chystá nejnovější technologie pro údržbu nízkopodlažních tramvají. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zredukuje prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení.

„Zahájením stavby nové vozovny Hloubětín se pomyslně uzavírá kruh tohoto volebního období. Když jsem nastupoval na Magistrát, tak Trojská lávka byla spadlá a kvůli havarijnímu stavu tři mosty a jedna vozovna byly uzavřené. Nyní dva týdny před volbami máme vše vyřešeno a já z toho mám velkou radost. Nová vozovna bude vybavená moderními technologiemi s nižší spotřebou elektřiny a šetrnějšími k životnímu prostředí. Na části střechy budou fotovoltaické panely, které budou elektrickou energií zásobovat areál včetně klimatizace haly. Městská část Praha 9 se v lokalitě Hloubětína dynamicky rozvíjí z hlediska bytové i administrativní výstavby v plochách někdejších průmyslových závodů podél ulic Kolbenovy a Poděbradské, význam tramvajové dopravy a počet cestujících zde roste. Výstavba nové vozovny právě je zde tak nejen zajištěním nezbytného zázemí pro DPP, ale také současně benefitem pro městskou část zajišťujícím garanci trvalé spolehlivosti tramvajové dopravy v intenzivně se rozvíjející části města,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Výstavbu nové vozovny Hloubětín, její první etapu, jsme zahájili na začátku listopadu 2020, kdy jsme začali stavět energocentrum, které jsme loni v říjnu uvedli do provozu. Dnes začínáme výstavbu hlavní části vozovny, nicméně následující zhruba tři měsíce budou ještě ve znamení bourání. Abychom mohli vůbec začít stavět, potřebujeme zbourat staré energocentrum, obvodové zdi původní haly, odtěžit její podlahu a suť odklidit,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal:Nová vozovna Hloubětín bude vybavena moderními technologiemi s výrazně nižší spotřebou elektřiny a šetrnějšími k životnímu prostředí. Na části střechy haly necháme osadit fotovoltaické panely, které budou elektrickou energií zásobovat celý areál včetně klimatizace samotné haly. Podobná řešení chystáme i v dalších vozovnách či garážích, abychom zvýšili energetickou nezávislost a snížili provozní náklady. V Hloubětíně budeme zadržovat dešťovou vodu a využívat ji na mytí tramvají, na vytápění areálu budeme používat tepelná čerpadla a sálavé panely místo klasických radiátorů, osvětlení haly i dalších objektů bude pouze na bázi LED technologie. Novou vozovnou v neposlední řadě zlepšíme pracovní podmínky řadě našich zaměstnanců, kteří se bez ohledu na počasí a roční dobu na venkovním velkokapacitním odstavném kolejišti v našich ústředních dílnách v Hostivaři starají o sem dočasně přesunuté tramvaje.

Hloubětín je naší nejmladší vozovnou, jejíž stavba byla plánována 

V areálu nové vozovny DPP postaví další dvě budovy pro podnikové provozy, konkrétně pro Vrchní stavbu DPP, která v Praze realizuje údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových tratí, a také pro Vnitropodnikovou dopravu, která zde bude mít servisní zázemí pro nákladní a speciální automobily DPP. Modernizací projde také stávající hala denního ošetření, která dostane novou fasádu a DPP v ní nechá kompletně vyměnit vnitřní vybavení. Dostane nové koleje, lávky i novou moderní myčku, která bude umět využívat dešťovou vodu. Přestavbou projdou také všechny komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně v areálu vozovny.

Nová vozovna Hloubětín je nejrozsáhlejší stavební zakázkou v pražské tramvajové síti minimálně za uplynulých 30 let. Její příprava byla komplikovaná, ale díky profesionálnímu přístupu kolegů z DPP se podařilo stavbu zahájit tak, aby byla dokončena ještě před zimní sezónou 2024/2025. To je významné zejména z hlediska provádění plánované údržby a mimořádných oprav tramvají, které je v době absence vozovny nutné provádět logisticky významně komplikovanějšími způsoby,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a doplnil: „Hloubětín je naší nejmladší vozovnou, jejíž stavba byla plánována už na přelomu 20. a 30. let minulého století, kdy měla nahradit malé vozovny v Libni a Karlíně. Než se ale našel vhodný pozemek, vypukla 2. světová válka a výstavba vozovny tak začala až o 20 let později, v roce 1949. Bohužel doplatila na dobu, kdy se stavěla, na poválečný nedostatek oceli a na levné, do té doby nikdy nepoužité a nevyzkoušené řešení střešní konstrukce formou tenké skořepiny. Dnes opět začínáme stavět vozovnu Hloubětín. Opět se nás dotýkají důsledky války, která probíhá nedaleko od nás. Pevně věřím, že výstavba vozovny bude probíhat podle plánů, že nová hala vydrží déle, než ta původní a za 773 dnů ji budeme moct začít opět naplno využívat.

Realizace projektu výstavby nové vozovny v Hloubětíně pro Dopravní podnik hl. m. Prahy představuje pro společnost splnění jednoho ze strategických cílů – prosadit se v segmentu dopravních staveb. Věříme, že se zkušenostmi, kterými disponuje naše mateřská skupina Bouygues, a ve spolupráci s naším partnerem ve sdružení, společností Chládek a Tintěra, Pardubice bezezbytku naplníme očekávání investora. Včera jsme převzali staveniště a v nejbližších dnech zahájíme první fázi stavebních prací, a to demolici většiny zbývajících provozních objektů. Od listopadu již započnou práce na ‚srdci' vozovny – hale odstavů a údržby tramvají. Zároveň s tím bude probíhat výstavba inženýrských sítí v areálu vozovny, jehož rozloha činí 6 hektarů. Na červenec 2023 je plánováno zahájení montáže kolejí, které bude provádět společnost Chládek a Tintěra, Pardubice. Kolejnic bude položeno celkem 2666 metrů. Po celou dobu výstavby, která bude trvat 773 dnů, musíme zachovat trvalý provoz pro tramvaje, které budou zajíždět na pravidelnou údržbu do objektu soustruhu,“ uzavřel za Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín Zdeněk Pokorný, předseda představenstva a generální ředitel VCES a. s.

Autor: Karel Geba (Zdroj: DPP)

Slavnostně se zahájila výstavba nové vozovny v Hloubětíně! Trvalo to více než 70 let Foto: Tisková konference - slavnostní zahájení výstavby vozovny Nový Hloubětín. Autor fotky: Karel Geba.. Slavnostně se zahájila výstavba nové vozovny v Hloubětíně! Trvalo to více než 70 let Foto: Tisková konference - slavnostní zahájení výstavby vozovny Nový Hloubětín. Autor fotky: Karel Geba..
zpět na články

inzerce

nahoru