Otevřít menu
Doprava dnes
-

Společnost Via Salis umístila u budoucí dálnice D4 první včelí úly

Poblíž dálnice D4 bylo umístěno deset včelích úlů v rámci environmentální strategie navazující na závazky akcionářů Via Salis. Po dokončení stavby dálnice v roce 2024 budou včelstva rozmístěna i v dalších lokalitách.

16:47 / 30. června 2023
Společnost Via Salis umístila u budoucí dálnice D4 první včelí úlyi

Foto: Poblíž budoucí dálnice D4 byly instalovány první včelí úly. Zdroj: Via Salis

Tento týden byly na začátku prvního úseku dálnice D4 (Háje-Milín) umístěny první včelí úly. Projekt včelích úlů byl odstartován ještě v průběhu výstavby dálnice, po jejím dokončení proběhne instalace dalších včelích úlů.

 „V jednom úlu je zhruba 80 tisíc včel, takže celkově se jedná o 800 tisíc včel,“ uvedl David Zítek, včelař, který spolupracuje s Via Salis na instalaci včelích úlů.

Ochrana rostlin i živočichů

Společnost Via Salis má ambiciózní cíle, ke kterým patří např. snižování uhlíkové stopy, ochrana biodiverzity, snižování spotřeby vody a minimalizace odpadu. Do této kampaně lze kromě instalace včelích úlů zařadit i umisťování hmyzích hotelů, vytvoření tzv. motýlí dálnice či výsadbu divokých luk v blízkosti dálnice. V rámci plnění cílů zaměřených na ochranu životního prostředí platí na stavbě zákaz používání pesticidů. Veškerá zeleň tak v trase budoucí dálnice musela být odstraněna výhradně mechanicky. Zákaz používání pesticidů bude platit i po dokončení stavby a zahájení provozu D4.

Při stavbě dálnice není opomenuta ani divoká zvěř. Pro ni budou totiž vytvořeny biokoridory umožňující bezpečný pohyb. Společně s propustky pod dálnicí bude takových přechodů a podchodů pro zvěř existovat na dvě desítky. Obojživelníci jsou zase aktuálně chráněni speciálními mobilními zábranami, které později vystřídají pevné naváděcí stěny.

Další ekologická opatření

Do výstavby dálnice D4 je zahrnuto i vybudování retenčních nádrží na srážkovou vodu. Dále budou na dvou dálničních odpočívkách s čerpacími stanicemi postaveny rychlonabíjecí stanice pro elektromobily. Provozní budovy na dálnici pak budou osazeny solárními panely, čímž se tyto objekty stanou energeticky soběstačné.

Při samotné stavbě dálnice je zrecyklován téměř všechen vyfrézovaný asfalt. Zemina, která byla z budoucí trasy dálnice odstraněna, se pak využívá k pokrytí náspů i zářezu, ornice zase poslouží zemědělcům pro zvýšení bonity jejich polí. Taktéž dochází ke snižování emisní zátěže plynoucí z dopravy na velké vzdálenosti, jelikož pro budování podkladových vrstev dálnice se používá kamenivo především z lokálních zdrojů. Tam, kde je to jen trochu možné, se společnost snaží využívat elektromobily, v ostatních případech např. hybridní vozidla.

Většina opatření bude plně funkční až po dokončení stavby dálnice D4. „Budování a posilování udržitelnosti v průběhu výstavby i provozu představuje náš strategický cíl. Řadu těch ekologických řešení máme již v rámci skupiny vyzkoušenu třeba ze sousedního Slovenska, ale také z Německa nebo z Peru,“ popsal Christian Biegert, generální ředitel Via Salis.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: TZ Via Salis)

zpět na články

inzerce

nahoru