Otevřít menu
Doprava dnes
-

Spolupráce mezi dopravci a kraji je v současné situaci klíčová! Apeluje ICOM transport

Koncern ICOM transport stejně jako další dopravce v České republice trápí pandemie Covid-19, kvůli níž nastaly problémy se zajištěním dopravní obslužnosti obcí a krajů. Východiskem celé situace může být prázdninový provoz.

21:13 / 28. ledna 2022
Spolupráce mezi dopravci a kraji je v současné situaci klíčová! Apeluje ICOM transporti

Foto: ICOM transport

V důsledku epidemiologické situace, která je s námi už přes dva roky, dochází postupně v celé České republice k výpadkům zajištění dopravní obslužnosti. Všechny dopravce trápí stejná situace – nedostatek řidičů z důvodů pracovní neschopnosti nebo karantény způsobené Covid-19.

Dle predikcí odborníků z oblasti zdravotnictví se má situace zhoršovat z důvodu výskytu nové vysoce infekční mutace viru Covid-19 zvané Omikron. Odborníci se shodují, že tato mutace projde populací ve velké míře a zasažena bude většina obyvatel České republiky. Mnoho z nás se bude potýkat s nemocí či nastoupí do povinné karantény, a tak významná část spoluobčanů přestane využívat hromadnou dopravu.

Společnost ICOM transport často upozorňuje na fakt, že řidiči autobusu patří k nejohroženější skupině našich občanů, neboť jsou v každodenním kontaktu s velkým počtem lidí, pracují s penězi a většina z nich je také v důchodovém či předdůchodovém věku. Proto je větší šance, že se mohou nemocí Covid-19 nakazit. V konečném důsledku není v silách žádného autodopravce zamezit onemocnění či karanténě, které mohou jednotlivé řidiče zastihnout.

Sankce za neodjeté spoje, které jsou v současné době autodopravcům udíleny za nedodržování závazků, nemocné řidiče nevyléčí. Navíc je na pracovním trhu dlouhodobě nedostatek profesionálních řidičů a nemocné řidiče lze jen těžko nahradit. Sankce mají řešit zanedbání dopravní obslužnosti v běžném období, kdy nejsou vyhlašované nouzové stavy. V této neobvyklé době tak společnost ICOM transport apeluje na otevřenou komunikaci mezi dopravci a objednavateli dopravní obslužnosti, aby byla všem cestujícím zajištěna dostatečná informovanost a počet spojů, díky kterým by se s co nejmenšími problémy dostali do práce, škol či k lékaři. „Jsme přesvědčeni, že řešením dané situace je např. zavedení prázdninového režimu provozu autobusové dopravy, který by dopomohl zajistit dopravní obslužnost vytížených spojů, a tím by se předešlo nečekaným výpadkům,“ říká předsedkyně představenstva ICOM transport Kateřina Kratochvílová.

 

Autor: Mgr. Petr Dejnožka (Zdroj: TZ ICOM Transport)

zpět na články

inzerce

nahoru