Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic u soudu neuspěla, nádraží v Martinicích zůstane památkou

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Správy železnic, která měla výhrady k prohlášení stanice v Martinicích v Krkonoších na Semilsku kulturní památkou. Soudní spor trval od roku 2016.

11:58 / 9. května 2022
 Správa železnic u soudu neuspěla, nádraží v Martinicích zůstane památkoui

Foto: nadrazimartinice.cz

Ministerstvo kultury podle verdiktu Městského soudu v Praze srozumitelně odůvodnilo, proč železniční stanice jako celek zasluhuje památkovou ochranu, přestože to může pro státní organizaci Správa železnic znamenat komplikace. Rozhodnutí NSS je dostupné na úřední desce.

"Jelikož zájem na památkové ochraně areálu předmětné železniční stanice jako celku je mimořádný, lze po jejím vlastníku, tím spíše v případě, jde-li o stát, žádat, aby 'památkové břemeno' snášel," stojí v rozhodnutí.

Správa železnic zpochybňovala například památkovou ochranu staničního mechanického zabezpečovacího zařízení. Jeho zachování se prý vylučuje se současnými a budoucími nároky na bezpečnost provozu. Navíc je prý komplikované získat náhradní díly. Podle NSS ale stále existují technické varianty řešení, a pokud se to někdy změní, bude nutné hledat způsoby, jak uchovat maximum z památkové hodnoty při udržení provozu.

"Památková ochrana nesmí být pojímána odtrženě od reality a nesmí volit extrémní řešení," zdůraznili soudci.

Kromě výpravní budovy a zabezpečovacího zařízení jsou památkově chráněna také stavědla, drátovody, návěstidla, mechanické závory, výhybky nebo kolejiště se sypanými nástupišti. "Železniční stanice jako komplex budov a systém funkčního staničního zabezpečení je živou ukázkou historie, která se dožila současnosti v téměř nezměněné podobě. Srovnatelný funkční celek se díky probíhající automatizaci železnice v České republice již dnes nevyskytuje a jeho význam je jednoznačně nadregionální, celostátní," napsali už dříve památkáři.

Také NSS zdůraznil hodnotu stanice jako celku. "Správní orgány přesvědčivě vysvětlily, proč je daný soubor nemovitostí hodnotný jako celek, z čehož plyne, že prohlášení jen určité části výše označených nemovitostí by nemohlo dostatečně plnit úlohu ochrany souboru věcí jako kulturní památky," uzavřel NSS.

Publikoval: Bc. Karel Geba (Zdroj: ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru