Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic v uplynulém roce výrazně pokročila s přípravou VRT

Správa železnic v roce 2021 zahájila práce na dokumentacích pro územní rozhodnutí, představila veřejnosti vítězný architektonický návrh terminálu Praha východ a vyhlásila řadu veřejných zakázek souvisejících s přípravou VRT.

12:05 / 21. prosince 2021
Správa železnic v uplynulém roce výrazně pokročila s přípravou VRTi

Foto: mdcr.cz

Největším milníkem v přípravě vysokorychlostních tratí v roce 2021 je zahájení projekčních prací. Projektanti v průběhu uplynulého roku pracovali na dokumentacích pro územní rozhodnutí (DÚR) ke třem úsekům nových železnic. Jde o Krušnohorský tunel, který zajistí napojení české vysokorychlostní infrastruktury na západoevropskou, VRT Jižní Morava mezi Modřicemi a Šakvicemi a VRT Polabí mezi Prahou a Poříčany. Spolu s dokumentacemi připravují dodavatelé mimo jiné také podklady pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA. Významným posunem v přípravách je rovněž návrh Evropské komise na zařazení většiny nových tratí do transevropské sítě TEN-T Core.

Svou podobu získal v uplynulém roce také historicky první připravovaný terminál vysokorychlostní železnice. Přestupní uzel Praha východ nabídne rychlé železniční spojení pro pravidelné dojíždění do centra hlavního města a zároveň pohodlné spojení s Brnem, Ostravou, Drážďany a dalšími městy u nás i v zahraničí. Architektonická studie byla definitivně dokončena na konci letošního roku. Správa železnic vyhlásila také další soutěž na architektonicko-urbanistické řešení terminálu VRT u Roudnice nad Labem. Její výsledky by měly být známy na začátku roku 2022.

Správa železnic v rámci přípravy VRT vyhlásila několik klíčových veřejných zakázek. Týkaly se vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro proces EIA pro VRT Střední Čechy na rameni Praha – Brno – Břeclav a VRT Podřipsko na připravované trati z hlavního města do Ústí nad Labem a Drážďan. Na vyhlášení čeká také veřejná zakázka na DÚR VRT Vysočina fáze I. Byla vyhlášena také např. veřejná zakázka na provedení přírodovědného průzkumu a biologického hodnocení a zpracování migrační studie pro úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN. Důležitým krokem bylo rovněž uzavření nové smlouvy o spolupráci mezi Správou železnic a SNCF Réseau na příštích 8 let. Zástupci francouzských státních drah budou s českými experty konzultovat následující stupně přípravy VRT.

Tým přípravy VRT prezentoval aktuální stav projektu na více než stovce jednání se samosprávami, spolky, úřady nebo zájmovými sdruženími. Správa železnic také do dokumentací již zapracovala některé požadavky obcí. Upraveny byly také internetové stránky, na kterých si zájemci mohou prohlédnout studie proveditelnosti, mapy a další materiály. Spuštěna byla skupina na Facebooku s aktuálními informacemi o připravovaných tratích. V příštím roce plánuje Správa železnic projekční práce na osmi úsecích budoucí sítě vysokorychlostních tratí. Dokumentace by se měly připravovat pro zhruba 300 km nových železnic. Expertní týmy se zaměří také na navazující procesy přípravy vysokorychlostních tratí a přípravu prvních veřejných zakázek typu Design & Build. I nadále bude Správa železnic usilovat o posílení komunikace projektu s veřejností, hospodářskou sférou a zájmovými sdruženími.

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru