Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic vybaví své další objekty solárními panely!

 Správa železnic (SŽ) zabudovala na střechu výpravní budovy železniční stanice Děčín východ pilotní stavbu fotovoltaické elektrárny (FVE). Veškerému projektu a samotné instalaci panelů předcházel složitý proces zakončený udělením stavebního povolení od Drážního úřadu.

8:00 / 30. června 2022
Správa železnic vybaví své další objekty solárními panely!i

Foto: Správa železnic

Na začátku byl záměr projektu, který řešil vhodnost umístění FVE na objekt, a to jak s ohledem na střešní konstrukci, její orientaci, sklon a statické zatížení střechy, tak z hlediska spotřeby elektrické energie v objektu výpravní budovy a dalších odběrů v dané lokalitě vrcholově napájených z trafostanice Správy železnic. Dále bylo provedeno posouzení stavu střešní konstrukce včetně vhodnosti použité krytiny a také hodnocení stavu elektroinstalace v budově a hromosvodné soustavy proti atmosférickému přepětí. Statický posudek se zaměřil i na nosné konstrukce, které byly uznány jako vyhovující, a to i pro přitížení solárními panely; pouze u vybraných krovů bylo nutné posílení na průřez 120/180 mm. Následovala analýza, kterou provedlo Výzkumné energetické centrum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Na základě výsledků této analýzy a dalších podpůrných materiálů byl zpracován projekt. Samotná realizace FVE byla zahájena loni v prosinci a dokončena 18. února letošního roku společností Silektro. Aktuálně se FVE připravuje na kolaudaci stavby. Fotovoltaická elektrárna v železniční stanici Děčín východ má instalovaný výkon 24 kW. Z dosud naměřených dat vyplývá, že za den vyprodukuje v průměru 81,5 kWh. Výroba elektřiny je velmi závislá na roční době a aktuálním počasí, denní výsledky se pohybují od minimálně 15,9 kWh až po doposud maximální hodnotu ve výši 141,2 kWh. Při realizaci projektu získali zaměstnanci Oblastního ředitelství Ústí nad Labem nemalé zkušenosti s touto problematikou, na základě kterých doporučují FVE realizovat v režimu P+R jedním vybraným dodavatelem, který elektrárnu postaví na klíč včetně projektu.

Správa železnic má momentálně ve stadiu rozpracovanosti posouzení 81 objektů (nádražních, administrativních nebo technologických budov) na vhodnost umístění FVE na jejich střechy. Jedná se například o výpravní budovy ve stanicích Ústí nad Labem - Střekov, Pardubice hl. n., Svitavy, Rudoltice v Čechách, Břeclav, Veselí nad Moravou, České Velenice a Praha - Běchovice, administrativní budovy v Olomouci a Hradci Králové, nový dopravní pavilon v Hněvicích nebo trafostanici T1 v Třebušicích. Správa železnic by při instalaci fotovoltaických panelů na tyto objekty chtěla využít vyhlášený dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – II. výzva.

Záměr na využití plochy střechy k instalaci fotovoltaických panelů vznikal ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Jako nejvýhodnější z analýz vyplynula varianta s přímou výrobou elektřiny k pokrývání okamžité spotřeby v nádražní budově. Na střechu objektu ve stanici Děčín východ bylo umístěno 60 fotovoltaických panelů s celkovou plochou přibližně 106 m2 . Případné přebytky elektrické energie se budou převádět do lokální distribuční sítě Správy železnic. Pokud spotřeba v objektu v budoucnu poroste, bude možné montáží dalších panelů zvyšovat i výkon elektrárny.

Publikoval: Karel Geba (Autor textu: Jiří Cigánek, Zdroj: Správa železnic)

zpět na články

inzerce

nahoru