Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic vybrala projektanta na vysokorychlostní trať mezi Prahou a Lovosicemi

Ve výběrovém řízení na dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí úseku vysokorychlostní trati (VRT) Podřipsko uspělo sdružení firem vedené společností METROPROJEKT Praha. Projektanti zpracují také záměr projektu, podklady pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí a digitální model tratě.

15:04 / 28. srpna 2022
Správa železnic vybrala projektanta na vysokorychlostní trať mezi Prahou a Lovosicemii

Foto: SŽ

Správa železnic (SŽ) podepsala smlouvu na dodavatele dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR) připravované sítě VRT také pro rameno Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Tento úsek VRT Podřipsko v délce asi 60 kilometrů vyprojektuje mezinárodní sdružení firem METROPROJEKT Praha, Valbek, Mott MacDonald CZ, MOTT MACDONALD a EGIS RAIL. Součást smlouvy tvoří též kompletní projednání dokumentací s úřady a zajištění všech procesů pro získání pravomocného územního rozhodnutí.

Pro VRT Podřipsko zpracují projektanti kromě dokumentace i záměr projektu. Dále dodavatel připraví materiály pro potřeby vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí, jehož cílem je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí. Na základě uzavřené smlouvy pak také zpracuje digitální model trati ve standardu BIM, který mimo jiné umožní efektivnější správu tratě a může snížit náklady na její údržbu.

VRT mezi pražskou Balabenkou a sjezdem Lovosice je součástí důležitého mezinárodního spojení mezi hlavním městem, Ústím nad Labem a německými Drážďany. Tento úsek bude obsluhovat několik druhů vlaků osobní dopravy, z nichž nejrychlejší spoje pojedou rychlostí 320 km/h.

Propojením se stávající železniční sítí zabezpečí vysokorychlostní vlaky dopravní obslužnost  také přilehlým regionům. VRT Podřipsko nebude sloužit nákladní dopravě, ta ale využije uvolněnou kapacitu na stávající koridorové trati. Po svém spuštění zkrátí úsek jízdní dobu mezi Prahou a Ústím nad Labem o více než 30 minut.

Z terminálu u Roudnice nad Labem, který na VRT Podřipsko vznikne, se cestující do centra Prahy dostanou za 19 minut. Projektování terminálu začalo již před dvěma týdny podpisem smlouvy s vítězem architektonické soutěže.

SŽ předpokládá zahájení stavby kolem roku 2027, spuštění provozu pak přibližně o tři roky později.

VRT Podřipsko je jedním z prvních úseků vysokorychlostních tratí v České republice. Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS Level 2.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru