Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic nezahálí! Vyhlásila zakázku na dodavatele dokumentace pro VRT Vysočina

Úsek vysokorychlostní tratě (VRT) z Velké Bíteše do Brna připraví projektanti v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. Jedná se již o osmou veřejnou zakázku na dodání těchto klíčových dokumentů pro síť nových vysokorychlostních železnic.

5:37 / 25. prosince 2021
Správa železnic nezahálí! Vyhlásila zakázku na dodavatele dokumentace pro VRT Vysočinai

Foto: Správa železnic

Správa železnic vyhlásila další veřejnou zakázku na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) pro připravovanou síť vysokorychlostních tratí. Úsek VRT Vysočina fáze I je součástí nového železničního spojení z hlavního města do Brna a Břeclavi. Projektanti kromě zpracování DÚR připraví také veškeré podklady pro tuto dokumentaci, například inženýrskogeologické nebo přírodovědné průzkumy. Zpracují také podklady pro vydání kladného stanoviska v rámci procesu EIA nebo digitální model tratě ve standardu BIM.

Dokumentace pro územní rozhodnutí poskytne informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o půdorysném a výškovém umístění nebo vazbách na okolí. DÚR také stanoví koncepci napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a stanoví budoucí majetkoprávní vztahy pro výstavbu VRT. Správa železnic předpokládá vydání územního rozhodnutí pro tento úsek v roce 2025. Vlaky by měly na novou trať vyjet poprvé kolem roku 2031.

Uvolněná kapacita poslouží nejen intenzivní regionální dopravě v brněnské aglomeraci 

 

VRT Vysočina fáze I bude určena pouze pro osobní dopravu s maximální rychlostí 320 km/h. Novostavba vysokorychlostní tratě v úseku Velká Bíteš – Brno zahrnuje napojení na stávající železniční síť, její úpravy a výstavbu doprovodné infrastruktury. Projektanti rovněž navrhnou přestavbu zastávky Osová Bítýška a také úplně novou zastávku Velká Bíteš. Obě budou předmětem architektonicko-urbanistického návrhu.

Správa železnic plánuje přípravu a výstavbu tratí tak, aby mohli cestující a dopravci čerpat benefity této nové infrastruktury od samotného počátku provozu. VRT Vysočina fáze I, společně s úseky VRT Střední Čechy a VRT Polabí, zkrátí cestovní dobu mezi Prahou a Brnem na zhruba 1 hodinu a 45 minut. Takto zásadní snížení jízdní doby již umožní alespoň částečný přesun dálkových spojů z koridorů mezi těmito městy. Uvolněná kapacita může posloužit nejen intenzivní regionální dopravě v brněnské aglomeraci, ale také nákladní dopravě.

 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: Správa železnic)

Správa železnic nezahálí! Vyhlásila zakázku na dodavatele dokumentace pro VRT Vysočina Foto: Správa železnic.
zpět na články

inzerce

nahoru