Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic začne pracovat na digitálních technických mapách

Správa železnic se připojila k projektu „Digitální technické mapy ČR“. Začala totiž vytvářet Digitální technickou mapu železnic. Vzniká tak ojedinělé dílo, které mimo jiné napomůže i k zavádění vysokorychlostního internetu u nás.

8:18 / 1. ledna 2023
Správa železnic začne pracovat na digitálních technických mapáchi

Foto: Správa železnic začala zpracovávat digitální technické mapy. Zdroj: pixabay.com

Český úřad zeměměřičský a katastrální, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic a jednotlivé kraje ČR pracují na projektu Digitální technické mapy České republiky (DTM ČR). Vznikne tak dílo, jež se stane nedílnou součástí digitalizace agend stavebních řízení a územního plánování, zároveň napomůže i k zavádění vysokorychlostního internetu do všech koutů naší republiky.

Správa železnic tuto aktivitu vnímá jako nezbytnou součást digitalizace veřejné správy. Vznik technické mapy je náročný úkol z hlediska technického, organizačního i finančního. Vzájemná spolupráce jmenovaných subjektů navíc prověří jejich koordinaci jak na samotném vzniku, tak na nastavení dlouhodobé udržitelné spolupráce.

„V současnosti vznikající první generaci DTM ČR zastřešuje Koordinační rada správců DMVS a digitálních technických map zřízená Radou vlády pro informační společnost a vedená místopředsedou ČÚZK. Prostřednictvím delegovaných zástupců Správy železnic v ní uplatňujeme naše zkušenosti, požadavky i vize,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic.

Digitální technická mapa železnic je zpracovávána především pro potřeby Správy železnic. Tento krok přinese zkvalitněný popis železniční sítě. Za celou železniční síť se sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná nebo vícenásobná data. Železniční síť tak bude vyhovovat čím dál vyšším nárokům například pro vlakové zabezpečovače. Tato data jsou v praxi velice cenná, jelikož slouží projektantům jako garantovaný podklad. Díky účelně pořizovaným datům se uspokojí požadavky, které budou sdíleny v rámci všech souvisejících agend.

Předpokládá se, že Digitální technická mapa železnic ČR bude obsahovat síťové pokrytí v rozsahu přibližně 15 500 km kolejí. Dále bude zahrnovat také 40 tisíc km sítí a 21 tisíc ha území, ve kterém Správa železnic spravuje pro kraje základní prostorovou situaci.

Již v loňském roce byli vybráni zhotovitelé, kteří realizují zakázky jak na data o infrastruktuře, tak data na příslušný informační systém. Ten je budován tak, aby v souladu se všemi informačními systémy DTM krajů, ŘSD a ČÚZK plnil svou roli v DTM ČR a do roku 2025 i všechny potřeby Správy železnic.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Správa železnic)

zpět na články

inzerce

nahoru