Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic zahájila modernizaci trati v úseku mezi pražskými Bubny a Výstavištěm!

Správa železnic (SŽ) spustila modernizaci trati mezi Bubny a Výstavištěm. Tento úsek v Holešovicích se zcela promění, a navíc přispěje k moderní železnici do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla. Hlavním cílem je modernizace stanice Praha-Bubny, zdvoukolejnění trati v délce zhruba 1,3 kilometru či vybudování nové zastávky Praha-Výstaviště.

23:28 / 12. ledna 2023
Správa železnic zahájila modernizaci trati v úseku mezi pražskými Bubny a Výstavištěm! i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Správa železnic a MDČR.

Přesunutá stanice Praha-Bubny se stane důležitým přestupním bodem veřejné dopravy v metropoli

„Vybudování kvalitního železničního spojení z metropole do největšího města Středočeského kraje a také na nejvýznamnější letiště v Česku patří mezi priority naší vlády. Jsem proto rád, že dnes zahajujeme modernizaci dalšího úseku, který sice není příliš dlouhý, jeho význam ale daleko přesahuje hranice Prahy. Přesunutá stanice Praha-Bubny se stane důležitým přestupním bodem veřejné dopravy v metropoli,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka, na něhož navázal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda: „Úsek po novou zastávku Praha-Výstaviště přímo navazuje na už zrekonstruovaný Negrelliho viadukt. Určitým protikladem k této historické stavbě se stane moderní stanice Praha-Bubny se třemi nástupišti a čtyřmi kolejemi. Z hlediska bezpečnosti je důležitá náhrada frekventovaného přejezdu v Bubenské ulici železniční estakádou, stejně jako zvýšení mostní konstrukce v ulici Dukelských hrdinů.“

Realizace takto významného projektu vždy přináší značnou zátěž pro místní. Rád bych proto naše obyvatele poprosil o pochopení a trpělivost. Výsledek bude stát za to. Modernizovaná železnice nám přinese rychlý způsob přepravy po městě, půjde o nejrychlejší spojení na linky metra A a B. Odstraní také bariéru kolejiště, která Prahu 7 přes sto let rozděluje na dvě části. Díky novému vedení po estakádě se konečně propojí Holešovice, Bubny i Letná, vytížený přejezd v Bubenské přestane blokovat dopravu,“ konstatoval starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Modernizovat se začne od přípravných prací, zejména se začne budovat staveniště. Velký důraz se klade na postavení provizorní koleje pro zachování provozu vlaků ve směru Kralupy nad Vltavou. Největšími objekty projektu jsou tři mostní estakády a nová nádražní budova v Bubnech, kde se začne modernizovat v květnu. Dokončeno by mělo být v roce 2025.

Stanice Praha-Bubny se nově bude situovat v poloze blíže k Negrelliho viaduktu a nabídne přímý přestup na metro C. V časovém horizontu se nádražní budova v Bubnech bude měnit. V první fázi, kdy bude jedinou budovou v území, se na její střeše postaví travnatá odpočinková plocha, která umožní lidem výhled na město a měnící se Holešovice. V následující etapě prací vznikne spolu s výstavbou nové čtvrti přímo nad nádražím administrativní budova. Nádražní prostory pojmou komerční prostory, které využijí také obyvatelé budoucí nové čtvrti Bubny-Zátory. Modernizovaná trať do nové zastávky Praha-Výstaviště povede z větší části po estakádě, přičemž samotná zastávka vznikne na okraji Stromovky. Tamní nedaleká lávka přes železnici přispěje k lepšímu propojení tohoto parku s Letnou.

Díky úzké spolupráci Správy železnic a hlavního města bude v průběhu modernizačních prací vybudován také tramvajový podjezd. „Okolí stanice Vltavská, dnes zanedbané místo, bude hrát velkou roli v proměně celého brownfieldu Bubny-Zátory. Ta začíná díky projektu železniční stanice právě nyní. V blízké budoucnosti snad bude zahájena i výstavba budovy Vltavské filharmonie, která by měla celou proměnu dokončit. Těším se, až se s panem ministrem projedeme do nového koncertního sálu vlakem,“ řekl náměstek pražského primátora, architekt Petr Hlaváček. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha. „Jsme rádi, že se jako zhotovitelé účastníme tohoto prestižního dopravního projektu. Jedná se o velice náročnou realizaci v centru hlavního města. Mostní estakády a nová nádraží Bubny a Výstaviště kompletně změní celý stávající prostor. Máme k dispozici velmi zkušený tým a věříme, že stavbu zhotovíme ke spokojenosti investora i cestujících,“ uvedl Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav TBR, která je lídrem sdružení zhotovitelů.

Vybudování železnice z centra metropole přímo k našim terminálům zvýší prestiž celého Letiště

Vybudování železnice z centra metropole přímo k našim terminálům zvýší prestiž celého Letiště Václava Havla Praha. Pohodlné a rychlé dopravní spojení nám pomůže zlepšit komfort pro cestující při jejich cestě do a z metropole a přilákat i další pasažéry,“ je přesvědčen Jiří Kraus, místopředseda představenstva společnosti Letiště Praha.

Na modernizační práce naváže ještě třetí stavba, a to proměna původní nádražní budovy Praha-Bubny na pamětní místo se stálou expozicí připomínající pražské židovské deportace za protektorátu. Projekt státní organizace Památník ticha je ve stadiu přípravy podkladů na dodavatele stavby. „Vítězný projekt, jenž vyšel ze soutěže Památníku ticha, je fakticky sochou v architektuře. Naše partnerství se Správou železnic umožní proměnu prostoru na galerii pod širým nebem, která přivítá návštěvníky Prahy putující z letiště na Masarykovo nádraží,“ zmínil ředitel organizace Památník ticha Pavel Štingl.

Projekt s názvem Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu dosahuje 2 959 340 720 Kč. Míra podpory EU představuje 85 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace tak činí maximálně 101 347 062 EUR, tedy zhruba 2 515 439 612 Kč. Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením Letiště Václava Havla je rozdělen na víc než desítku staveb. V letech 2017 až 2020 prošel rekonstrukcí Negrelliho viadukt, loni začala přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Letos plánuje Správa železnic vyhlásit tendry pro stavbu Praha-Ruzyně – Kladno a modernizaci stanice Praha Masarykovo nádraží. Následovat by měly práce v úseku Praha-Ruzyně – Praha Letiště Václava Havla a na novostavbě stanice přímo na letišti. Od roku 2025 se pak plánuje přestavba tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně. Na závěr přijde na řadu tzv. zaokruhování, které umožní přímé spojení letiště s Kladnem.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: Správa železnic)

Správa železnic zahájila modernizaci trati v úseku mezi pražskými Bubny a Výstavištěm! Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Správa železnic a MDČR.. Správa železnic zahájila modernizaci trati v úseku mezi pražskými Bubny a Výstavištěm! Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Správa železnic a MDČR..
zpět na články

inzerce

nahoru