Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic zavádí systém kvalifikace

Správa železnic zavádí systém kvalifikace, díky kterému dojde k unifikaci požadavků na kvalifikaci dodavatelů a snížení administrativní zátěže spojené s jejich účastí ve výběrových řízeních.

8:49 / 24. května 2022
Správa železnic zavádí systém kvalifikacei

Foto: mdcr.cz

Správa železnic si od tohoto systému slibuje také kvalitnější plnění ze strany dodavatelů.

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení do tohoto systému tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Výrazně tak klesne administrativní náročnost přípravy nabídek a dodavatelé je budou moci podat do více veřejných zakázek. V důsledku většího zájmu o veřejné zakázky tak Správa železnic získá kvalitnější plnění ze strany dodavatelů.

Systém kvalifikace zvýší i transparentnost zadávání veřejných zakázek vůči dodavatelům a veřejnosti. Potřebná kvalifikace pro plnění jednotlivých veřejných zakázek v systému bude stanovena jednotně bez ohledu na to, která organizační složka Správy železnic zakázku v systému zadává.

Systém kvalifikace Správy železnic je zaváděn v pilotním provozu pro podlimitní sektorové veřejné zakázky, které nejsou zadávány podle zákona o ZVZ. Jedná se zejména o veřejné zakázky na opravu a údržbu železniční infrastruktury, modernizace a rekonstrukce budov či projekční činnost a technický dozor stavebníka na stavbách.

Jelikož podmínky pro zařazení do systému budou veřejně přístupné na portálu systému kvalifikace, mohou další potenciální dodavatelé, kteří nejsou v současné době součástí dodavatelského řetězce Správy železnic, zjistit, jaké podmínky a kvalifikaci si musí doplnit, aby se mohli stát součástí tohoto řetězce. Kvalifikace v jednotlivých kategoriích systému je odstupňována podle náročnosti jednotlivých zakázek v tzv. kvalifikačních stupních, a to zpravidla s ohledem na finanční rozsah. Podmínky pro vyšší kvalifikační stupeň bude vždy možné splnit prostřednictvím referencí, které dodavatel získá splněním zakázky zadané mu v nižším kvalifikačním stupni.

Systém kvalifikace bude provozován na nově vyvinuté softwarové platformě ISKD (Informační systém kvalifikace dodavatelů). Její provoz byl spuštěn na webových stránkách iskd.spravazeleznic.cz. Dodavatelé se budou moci zaregistrovat a podávat žádosti o zařazení do systému kvalifikace od 1. června.

V pondělí 30. května od 14 hodin pořádá Správa železnic online prezentaci s názvem Systém kvalifikace u Správy železnic. Dne 15. června od 9 a od 13 hodin se uskuteční tematické workshopy pro dodavatele stavebních a projekčních prací, kde se bude prezentovat práce se softwarovou platformou a způsob podání žádosti o zařazení do systému kvalifikace.

Publikoval: Jakub Cimburek (zdroj: Správa železnic)

zpět na články

inzerce

nahoru