Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic získala z programu CEF dalších 10,9 miliardy korun. Kam se prostředky investují?

Správa železnic pokračuje v úspěšném získávání dotací z Nástroje propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF) v novém dotačním období 2021–2027. V druhé výzvě programu získalo grant pět velkých stavebních projektů. Dotace v celkové výši 10,9 miliardy korun půjde do klíčových staveb v pražském uzlu, traťového úseku Karlštejn – Beroun a železniční stanice Havířov.

18:47 / 28. července 2023
Správa železnic získala z programu CEF dalších 10,9 miliardy korun. Kam se prostředky investují?i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Správa železnic.

Finanční prostředky byly schváleny pro tyto stavby:

•          Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

•          Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov

•          Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov

•          Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)

•          Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Jedním z klíčových železničních projektů současnosti je modernizace pražského železničního uzlu včetně napojení centra Prahy na ruzyňské letiště, kam patří i stavba Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží. Zahrnuje kompletní rekonstrukci železniční stanice včetně odstavných kolejí, ke stávajícím sedmi u nástupišť budou vybudovány dvě nové pro vlaky na Letiště Václava Havla Praha. Nová platforma nad nástupišti umožní propojení ulice Na Florenci, nástupišť na Masarykově nádraží a Hybernské a Opletalovy ulice. Veškeré přístupy v rámci modernizované stanice budou bezbariérové.

Stavba Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov obsahuje kompletní modernizaci železniční stanice, nové 4. nástupiště a prodloužení podchodů do připravovaného parkoviště P+R v investici hlavního města Prahy. Z dotace bude financována i lávka, která bezbariérově propojí obě strany železniční stanice a zajistí i přístupy na nástupiště. V návaznosti na tuto stavbu plánuje hlavní město Praha vybudovat na platformě nad nástupišti Terminál Smíchovské nádraží, který propojí příměstskou a dálkovou autobusovou dopravu s železniční a městskou hromadnou dopravou. Správa železnic naváže v budoucnu na rekonstrukci stanice modernizací nádražní budovy s možností vybudování administrativních prostor pro potřeby resortu dopravy.

Stavba Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) je dalším z projektů modernizace trati mezi Prahou a Berounem. Stavba navazuje na již dokončenou přestavbu berounského železničního uzlu a týká se železniční trati v délce 7,1 km včetně železniční zastávky v Srbsku. Traťová rychlost se zvýší až na 140 km/h. Z důvodu zvýšení kapacity trati a snížení vlivu výlukové činnosti bude nejprve vybudována výhybna Lom a následně bude modernizována železniční trať. Stavba se nachází v CHKO Český kras v úzkém údolí řeky Berounky s obtížným přístupem na staveniště. Proto bude Správa železnic při rekonstrukci kolejového svršku a spodku po zhotoviteli vyžadovat použití nejmodernějších technologií umožňujících zásobování stavby z železnice a maximálně urychlujících dobu výstavby.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru