Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic zveřejnila vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli

Dopravní uzel, který vytvoří důležité propojení železnice se silniční a další návaznou dopravou, vznikne v rámci výstavby trati na letiště v rozvojovém území poblíž vzletové a přistávací dráhy letiště, Obchodního centra Šestka a Pražského okruhu.

8:17 / 9. srpna 2022
Správa železnic zveřejnila vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Mílii

Foto: Vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli (zdroj: Správa železnic).

Dominantou budoucího moderního a plně bezbariérového terminálu je jeho zastřešení. Cestujícím umožní přestup „suchou nohou“ mezi vlaky, městskými i příměstskými autobusy či tramvajemi. Architektonický návrh, za nímž stojí AFRY a Pavlíček Hulín architekti, splňuje přísné požadavky na kvalitu urbanistického, architektonického, konstrukčního a technického řešení. Je flexibilní, umožní budoucí rozvoj oblasti a poskytne komfort cestování srovnatelný s nádražími evropských metropolí.

Významným prvkem terminálu bude i parkoviště P+R, jehož kapacitu bude možné v budoucnu navyšovat až na přibližně 2100 stání. 

Zastřešení je nejnižší nad autobusovými nástupišti, následně po křivce stoupá směrem k hlavnímu vstupu do podzemní části s přestupem na vlak. Umožňuje pohodlně přestoupit tzv. suchou nohou a zároveň cestující vede. Velkorysá střecha je totiž intuitivním navigačním systémem, jehož nejvyšší bod univerzálním jazykem sděluje, kde je vstup,“ popisuje Jiří Pavlíček. 

Právě jednoduchost orientace a co nejkratší doba transferu mezi autobusem a vlakem byla základním vstupním parametrem při návrhu stanice. Tato vazba bude tvořit až 75 procent přestupů.

Řešení myslí také na doprovodné funkce terminálu 

Střecha je ve střední části prosklená a propouští světlo do nižších úrovní. Její jižní část obsahuje fotovoltaické panely, které pokryjí spotřebu terminálu a případně umožní dobíjet elektromobily na parkovišti. Řešení neopomíná ani doprovodné funkce terminálu, jako je prodej jízdenek, čekárna, drobné obchody, zázemí pro technologie, řidiče apod. Tyto prostory budou vytápěné a kryté.

Chodníky doplňuje zeleň téměř všude, kde je to možné a účelné. Ozeleněny budou i některé vertikální plochy a střechy, aby umožnily zadržovat dešťovou vodu a tlumit tepelný ostrov. Použité materiály zaručí dlouhou životnost a snadnou údržbu stanice. Parkoviště P+R jsou navržena bezpečně, hospodárně, komfortně a s mnohými ekologickými prvky, včetně stromů. 

Architektonická studie počítá i s možnou potřebou navyšovat kapacitu parkoviště v budoucnu až na přibližně 2100 stání, a to postupným nahrazováním jednotlivých částí úrovňového parkoviště až sedmi čtyřpatrovými parkovacími domy.

 

Autor: Filip Červinka (Zdroj: Správa železnic)

Správa železnic zveřejnila vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli Foto: Vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli (zdroj: Správa železnic).. Správa železnic zveřejnila vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli Foto: Vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli (zdroj: Správa železnic).. Správa železnic zveřejnila vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli Foto: Vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli (zdroj: Správa železnic).. Správa železnic zveřejnila vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli Foto: Vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli (zdroj: Správa železnic).. Správa železnic zveřejnila vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli Foto: Vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli (zdroj: Správa železnic).. Správa železnic zveřejnila vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli Foto: Vizualizace terminálu v Praze na Dlouhé Míli (zdroj: Správa železnic)..
zpět na články

inzerce

nahoru