Otevřít menu
Doprava dnes
-

Stacionární zabezpečovací zařízení ETCS se testuje v AV R&D

Velmi aktuálním tématem je v železniční dopravě zabezpečovací systém ETCS, který se také zabývá aplikací celoevropské strategie. V rámci této stragie jsou stávající tratě a infrastruktura zabezpečována stacionárním systémem ETCS, přičemž vozy jsou osazovány mobilními prvky systému ETCS.  AV R&D, s.r.o. realizuje testy těchto zařízení.

10:22 / 10. července 2022
Stacionární zabezpečovací zařízení ETCS se testuje v AV R&D i

Foto: Testování stacionárního zařízení ETCS: Zdroj fotky: AV R&D s.r.o.

Ověření funkčních vlastností stacionárních  ETCS zařízení je nedílnou součástí služeb

Ověření funkčních vlastností stacionárních  ETCS zařízení je nedílnou součástí služeb AV R&D. Na zařízení jsou aplikovány vývojové a typové zkoušky v oblasti zatížení vibracemi a rázy, zatížení teplotní (dle normativních požadavků), nebo dle požadavků vývoje, či měřených dat. Zkoušky prototypů soustavy držák a balíza umožňují vývojovým pracovníkům AŽD Praha s.r.o. získat v krátkém čase zpětnou vazbu z chování prvků umístněných na železniční infrastruktuře. Výsledky zkoušek také slouží pro účely schvalování stacionárních prvků do provozu.

AV R&D také nabízí realizaci kombinace zátěžných stavů vibrací a rázů společně s proměnným teplotním zatížením za studena a za tepla v rozsahu od (-50 oC až do +120 oC) a měření vlastních frekvencí a vibrací zařízení ETCS aplikovaných na vozidlech a infrastruktuře. Všechny tyto zkoušky AV R&D realizuje v rozsahu akreditace zkušebního centra.

ETCS je jednotný celoevropský zabezpečovací systém, který bude zajišťovat jednotnou evropskou železnici a vyšší bezpečnost provozu na ní. Zajistí také, aby vlaky dopravců mohly volně, bez problémů přejíždět z jedné země do druhé. Je to zařízení, které nahrazuje velké množství různých, vzájemně nespolupracujících a mnohdy zastaralých systémů v jednotlivých zemích.  Zařízení, bez něhož se neobejde budování vysokorychlostních tratí, ale i na klasických tratích zajistí vyšší bezpečnost a zvýšení rychlosti nad 160 km/h. Potřeba jednotné evropské železnice však není žádnou zcela novou a neznámou problematikou, nýbrž zcela přirozenou součástí vývoje železnice v Evropě, která je nutná pro její konkurenceschopnost a do budoucna i její další existenci.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: ACRI)

zpět na články

inzerce

nahoru