Otevřít menu
Doprava dnes
-

Stanice v Bubnech získává svoji podobu, vznikají i navazující estakády

Projekt modernizace trati mezi Prahou, letištěm a Kladnem úspěšně pokračuje, už rok a čtvrt prochází rekonstrukcí úsek mezi Bubny a Výstavištěm. Práce běží rychlým tempem, výrazně pokročila výstavba čtyřkolejné stanice v Bubnech, stejně jako navazujících estakád.

15:39 / 17. května 2024
Stanice v Bubnech získává svoji podobu, vznikají i navazující estakádyi

Foto: mdcr.cz

Stavbu si v tomto týdnu v rámci kontrolního dne prohlédl ministr dopravy Martin Kupka v doprovodu generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody. „Oproti minulému roku je vidět obrovský pokrok a není pochyb, že se vše stihne dokončit v příštím roce,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a doplňuje: „Nová stanice Praha-Bubny je součástí aktuálně jedné z nejvýznamnějších investic na české železnici, moderního spojení mezi centrem Prahy, Letištěm Václava Havla a Kladnem. Cestujícím umožní přímý přestup na metro linky C a pohodlný přestup na tramvaje. Důležité také je, že nádraží je součástí plánů na vybudování budoucí nové čtvrti Bubny-Zátory.“

V objektu s celkovými rozměry 250 x 50 metrů probíhá betonáž pohledových sloupů a stropů. Stavbaři při ní používají speciální příměsi, které zesvětlují klasický beton. Obdobná technologie se využije například i při stavbě Dvoreckého mostu v pražském Podolí. Při betonáži stropní desky v každé z pěti úrovní uloží dělníci do bednění 1 450 krychlových metrů betonu.

Na novou budovu, umístěnou několik set metrů od té původní, navážou tři dvoukolejné estakády. Na dvou menších s délkou 197 metrů je kompletně dokončená spodní stavba a nosná konstrukce včetně předepnutí. Probíhají práce na izolacích a římsách. Největší estakáda měří téměř 559 metrů. Také zde je již kompletně dokončená spodní stavba. Probíhá budování nosné konstrukce na jejích jednotlivých částech.

„Kompletní rekonstrukcí prochází Bubenská ulice, do které se o prázdninách vrátí silniční provoz. Železniční přejezd s nejmenším možným identifikačním číslem 1 nahradí mostní estakáda. Její dokončení umožní plynulejší a bezpečnější průjezd touto částí Prahy,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Na budoucí zastávce u Výstaviště probíhá výstavba nástupišť a zastřešení, pracuje se i na železničním spodku a opěrných a zárubních zdech.

Stavba obsahuje také lávku pro pěší, která umožní snazší přístup obyvatel Letné na budoucí zastávku Praha-Výstaviště, zároveň se zkrátí cesta do Stromovky. Zde je dokončena kompletní spodní stavba. Nosná ocelová konstrukce je ve výrobě, její instalace by měla proběhnout do konce června.  

Ve spolupráci s pražským magistrátem a městskou částí Praha 7 pak vzniká asfaltová cesta pro pěší a cyklisty, která po dlouhých letech propojí Holešovice a tzv. Malý Berlín v místě Veletržní a Dělnické ulice. Pro veřejnost se otevře na konci září.

Zhotoviteli prací jsou společnosti Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha. Předpokládané celkové náklady stavby dosahují 4,679 miliardy korun, její celkové dokončení se plánuje v červenci 2026. Zkušební provoz vlaků na rekonstruovaném úseku začne příští rok v srpnu.

Projekt s názvem Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Celý projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením Letiště Václava Havla je rozdělen na víc než desítku staveb. V letech 2017 až 2020 prošel rekonstrukcí Negrelliho viadukt. V roce 2022 začala přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec, loni na ni navázala rekonstrukce úseku mezi Bubny a Výstavištěm. Rozběhla se rovněž modernizace Masarykova nádraží. Správa železnic současně hledá zhotovitele prací mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem, těsně před vyhlášením vítěze je tendr na projektanta úseku z Výstaviště do Dejvic.

Autor: Petr Dejnožka (zdroj: mdcr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru