Otevřít menu
Doprava dnes
-

Statistická data o cyklodopravě jsou nyní pro Brno přehledně v jedné aplikaci

Dopravní data patří vždy ke klíčovým podkladům při plánování území města Brno. U dopravních dat z oblasti automobilové nebo veřejné dopravy je mnoho zdrojů a data jsou dlouhodobě vyhodnocována. 

15:41 / 2. prosince 2021
Statistická data o cyklodopravě jsou nyní pro Brno přehledně v jedné aplikacii

Foto: brnenska.drbna.cz

Daleko složitější situace je u pěší a cyklo dopravy, kde zatím neexistují ucelená data a statistiky ani ustálené formy jejich měření. Nově je lidé najdou v jedné aplikaci. „U cyklodopravy se tento handicap podařilo částečně odstranit tím, že město Brno disponuje daty z už tradičních květnových kampaní ‚Do práce na kole‘. Odbor dopravy zase spravuje množství cyklodetektorů, které monitorují průjezdy cyklistů v reálném čase. Díky těmto získaným datům tak mohla vznikntou unikátní aplikace, která poprvé dává ucelenější pohled na vytíženost jednotlivých ulic cyklisty,“ vysvětlil Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky.

Nejsilnější intenzita cyklistů je dlouhodobě na cyklostezkách a cyklotrasách kolem řeky Svratky a Svitavy. Zde se ovšem mísí dojížďka do práce s rekreačními vyjížďkami. Ve středu města jsou vytíženy nejvíce ulice Botanická, Kounicova a Lidická ze severu a Nové sady na jihu. Cyklistickou tepnou je i průjezd centrem přes náměstí Svobody. Západní napojení s centrem zabezpečuje ulice Hlinky, z východu je to pak Cejl. Velmi významným proudem cyklodopravy je pak směr ulicí Olomouckou k Černovické terase. Významné spojnice představují také ulice Královopolská v Žabovřeskách a ulice Křižíkova spojující městskou část Brno-sever a Královo Pole.

Měření intenzity pěší a cyklo dopravy provází obtíže


„V případě pěší chůze je zajímavým datovým zdrojem senzor pěší dopravy na hlavní brněnské třídě – na Masarykově ulici. Díky němu přibližně víme, kolik projde denně touto ulicí lidí. Například 11. 11. 2021, kdy byla na náměstí Svobody slavnost Svatomartinského vína, prošlo ulicí o 10 tisíc chodců více než v jiný typický den,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Měření intenzity pěší a cyklo dopravy je spojeno s mnoha obtížemi, a vyplatí se proto kombinovat různé zdroje a přístupy k měření. Používání těchto moderních technologií a senzorů pro sběr a následné vyhodnocení dat je proto velkým vkladem do budoucna pro dobrou správu města.

 

Autor: Bc. Filip Červinka (Zdroj: TZ Město Brno)

zpět na články

inzerce

nahoru