Otevřít menu
Doprava dnes
-

Stavba přeložky hlavního silničního tahu I/46 „napadena“ ochránci přírody

Šumperská pobočka Českého svazu ochránců přírody se odvolala proti územnímu rozhodnutí na dlouho připravovanou stavbu přeložky hlavního silničního tahu I/46 mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem. Nahradit má nynější dvouproudovou silnici a odklonit hustou dopravu z obytné zástavby.

13:47 / 17. června 2022
Stavba přeložky hlavního silničního tahu I/46 „napadena“ ochránci přírodyi

Foto: Ilustrační fotka (zdroj: Ministerstvo dopravy ČR).

Podle ochránců přírody nejsou v územním rozhodnutí pro tuto dopravní stavbu splněny všechny podmínky ze závazných stanovisek orgánů ochrany přírody. Odvoláním se bude zabývat ministerstvo dopravy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje zahájení stavby více než sedm kilometrů dlouhé přeložky silnice I/46 mezi Týnečkem a Šternberkem v roce 2025, dokončena má být o dva roky později. „Stávající komunikace I/46 v úseku Olomouc - Šternberk je extrémně zatížená. Mísí se zde doprava místní s dopravou dálkovou. Hlavním cílem stavby je v řešeném úseku oddělit dálkovou a místní dopravu. Zvýšením kapacity silnice se zvýší bezpečnost,“ uvedlo ŘSD.

Územní rozhodnutí ke stavbě přeložky silnice krajský úřad vydal 9. května. Podle předsedy šumperské pobočky ČSOP Slavomíra Bušiny nebyla do tohoto rozhodnutí zapracována ze závazných stanovisek například podmínka zakazující kácení dřevin v hnízdním období ptáků, chybí tam také návrh opatření k přirozenému navádění živočichů do propustků. „Vzhledem k důležitosti tohoto zařízení z pohledu snížení mortality drobných živočichů vlivem silniční dopravy považujeme opomenutí této podmínky za vadu předmětného rozhodnutí,“ uvedl Bušina.

Přeložka silnice I/46 má stát zhruba 2,7 miliardy korun 


V územním rozhodnutí podle Bušiny není ani podmínka pro stanovení druhu vysazovaných dřevin v úseku celé stavby nové silnice spojující Olomouc a Šternberk. Územní rozhodnutí podle něj postrádá také zmínku o odstranění betonového stupně v Trusovickém potoku pod silničním mostem a vytvoření například drsného skluzu.

Stavba přeložky silnice I/46 je plánována už dlouho, stanovisko EIA bylo vydáno v roce 2010. Automobily nyní po staré silnici projíždějí částí obce Dolany v těsné blízkosti rodinných domů. Na frekventované komunikaci je mezi Olomoucí a Šternberkem velký počet křižovatek bez připojovacích a odbočovacích pruhů. Dlouhé rovné úseky svádí řidiče k rychlé jízdě a předjíždění. Dopraví nehody jsou na této frekventované silnici časté.

Přeložka silnice I/46, jejíž stavba má stát zhruba 2,7 miliardy korun, naváže na chystaný východní obchvat Olomouce. Projekt přeložky počítá s vybudováním dvou mimoúrovňových křižovatek u Týnečka a Bohuňovic, za kterými pak nová komunikace povede dál po trase nynější silnice I/46. Před Šternberkem se napojí na jeho plánovaný obchvat.

 

Publikovala: Dagmar Lánská (Zdroj: ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru