Otevřít menu
Doprava dnes
-

Středočeský kraj chystá uzavření dalšího memoranda v souvislosti s přípravou staveb dálnice D3

Středočeský kraj chystá uzavření dalšího memoranda v souvislosti s přípravou staveb dálnice D3 a vodovodního přivaděče D3. Návrh Memoranda o společné koordinaci přípravy staveb dálnice D3 a Vodovodního přivaděče D3 mezi Středočeským krajem, společností VODA Želivka, a.s., Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR projednala rada.

18:45 / 31. března 2023
Středočeský kraj chystá uzavření dalšího memoranda v souvislosti s přípravou staveb dálnice D3i

Foto: mdcr.cz

Předmětem Memoranda je deklarace o spolupráci a vyjasnění vzájemných vztahů připravovaných investic staveb dálnice D3 a Vodovodního přivaděče D3. „Jedná se zejména o technickou koordinaci obou staveb a vzájemnou informovanost o aktuálním návrhu trvalých a dočasných záborů a ochranných pásem obou staveb dálnice D3 a Vodovodu D3 včetně záměru řešení budoucího majetkoprávního vypořádání, nájmů pozemků a podobně. Chceme se také vzájemně informovat o aktuálním harmonogramu přípravy obou staveb a dalších relevantních skutečnostech,“ shrnula obsah memoranda radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. 

Středočeský kraj v roce 2018 uzavřel, na základě výsledku veřejné zakázky, smlouvu o dílo na akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“. Středočeský kraj zajišťuje zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Vodovodního přivaděče v koridoru dálnice D3, včetně související investorské přípravy. Smlouva byla uzavřena mezi Středočeským krajem a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba. Jedná se o stavbu vodárenské soustavy zajišťující zásobování vodou pro potřeby objektů dálnice D3 a přilehlých měst a obcí. Součástí stavby je cca 64,5 km vodovodních řadů z tvárné litiny včetně objektů 4 vodojemů a 4 čerpacích stanic. V letošním roce by měla být dokončena projektová dokumentace pro územní řízení. Středočeský kraj bude následně zajišťovat zpracování projektové dokumentace do fáze stavebního povolení a projektovou přípravu opatření na Vodovodu Javorník – Benešov a Posázavském vodovodu vyvolaných v souvislosti se stavbou vodovodního přivaděče v koridoru dálnice D3.

Autor: Petr Dejnožka (čerpáno z stredoceskykraj.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru