Otevřít menu
Doprava dnes
-

Středočeský kraj opět zavedl kontroly kvality údržby svých silnic

Opětovným zavedením kontrol chce Krajský úřad Středočeského kraje více dohlížet na kvalitu údržbových prací na silnicích II. a III. třídy. Náhodně vybranou odvedenou práci posuzují krajští zaměstnanci nad rámec kontrolních mechanismů Krajské správy a údržby silnic. Kontroly by měly skončit v první polovině listopadu.

10:11 / 21. října 2022
Středočeský kraj opět zavedl kontroly kvality údržby svých silnic i

Foto: pixabay.com

Kontrola se týká zakázek provedených smluvními partnery v souladu se zadáním příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) na základě dlouhodobě uzavřených rámcových smluv od jednotlivých cestmistrovství. Jedná se o drobné opravy povrchů vozovek, sekání trávy, metení, čištění příkopů, obnovu nátěrů kovových konstrukcí a vodorovného dopravního značení a podobně.

Podle radního pro oblast silniční dopravy Karla Bendla vynakládá Středočeský kraj na údržbu řádově stamiliony korun ročně. „Záleží nám tedy na tom, abychom za investované peníze získali slušně odvedenou práci a řidiči kvalitní a bezpečné komunikace. Kontroly, které jsme opět zavedli po letité odmlce, jsou častější a podrobnější,“ vysvětlil s tím, že údržbu nezávisle hodnotí zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří práce neobjednávají ani nepřebírají. „Nemají tedy vazby na smluvní partnery ani zaměstnance KSÚS,“ dodal.

Krajský úřad provádí tyto kontroly nad rámec kontrolních mechanismů samotné KSÚS. „Z každé provedené kontroly je zpracován protokol, jehož součástí je i fotodokumentace. Hodnotí se podle možností, zpravidla vizuálně, zdali práce byla vůbec provedena a v jaké kvalitě,“ doplnil Karel Bendl.  V některých případech jsou k daným kontrolovaným místům přivoláváni také cestmistři.

V případě, že mají kontroloři podezření na nedodržený předmět objednávky ze strany zhotovitele, přichází na řadu odborný zásah. Jedná se například o situace, kdy je třeba zjistit tloušťku položených konstrukčních vrstev pomocí měřících metod a sondáže do vozovky.

„Odvedené práce jsou vybírány náhodně z objednávek zveřejněných v registru smluv a k tomu přiřazených faktur provedených prací. Provedené kontroly jsou vyhodnoceny a poté budou projednány dodavateli údržbových prací a KSÚS. Případné nedostatky jsou jednotlivým zhotovitelům předloženy a ti jsou vyzváni k nápravě,“ uzavřel Karel Bendl. Kontroly podle něj poběží do konce druhého listopadového týdne.

 

Publikoval: Petr Dejnožka (zdroj: www.kr-stredocesky.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru