Otevřít menu
Doprava dnes
-

Středočeský kraj plánuje opravu pětice silnic

Středočeský kraj plánuje opravit dalších pět úseků silnic II. a III. třídy. Radní na svém dnešním zasedání schválili zařazení projektů do investičního Zásobníku akcí. Cílem je odstranění značně nevyhovujícího až havarijního stavebně technického stavu, zlepšení možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

8:35 / 13. února 2023
Středočeský kraj plánuje opravu pětice silnici

Foto: ŘSD

Úseky silnic ze Struhařova do Ondřejova, z Ondřejova do Stříbrné Skalice, ze Zruče nad Sázavou do Čenovic, ze Žehušic na křížení se silnicí I/7 a průtah Mnichovic. To je výčet pěti komunikací, které hodlá Středočeský kraj v nejbližších letech opravit. Na všechny projekty hodlá čerpat dotace z unijních anebo národních zdrojů. V případě, že peníze přitečou z EU, bude dotace ve výši 85 % nákladů, tuzemské zdroje by měly investice pokrýt ze 100 %.

„Komunikace nejčastěji vykazují četné poruchy, tedy výtluky, vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace a podobně. V některých úsecích evidujeme nevyhovující stav nezpevněných krajnic. Předpokládáme, že na řadě míst bude mít rekonstrukce dopad i do podkladních vrstev vozovky,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy. „V každém případě necháme vyrobit diagnostický průzkum, na jehož základě bude proveden optimální návrh opravy,“ dodává.

V případě průtahu Mnichovicemi chce kraj sjednotit základní šířky komunikace na 6 m a upravit směrové a výškové vedení mezi křižovatkou se silnicí II/505 a křižovatkou s ulicemi Rybniční a K Hubačovu. Dále kraj objedná obnovu vodorovného a svislého dopravního značení a místo nezpevněné krajnice odvodňovací betonový žlab, který bude zaústěn do nově osazené horské vpusti v místě stávajícího propustku.

Radní na jednání schválili projektové záměry a zařazení do investičního zásobníku akcí. V případě, že bude kraj v čerpání dotací úspěšný, zahájí práce.

Autor: Karel Geba (čerpáno z kr-stredocesky.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru