Otevřít menu
Doprava dnes
-

Středočeský kraj se zaměřil na výsadbu stromů podél silnic

Krajská správa a údržba silnic se spolu se Středočeským krajem v letošním listopadu zaměřily na výsadbu stromů podél silnic. Na některých místech tak vyrostly nové aleje a jinde zase musel správce komunikací sáhnout i po motorové pile.

18:21 / 11. prosince 2022
Středočeský kraj se zaměřil na výsadbu stromů podél silnici

Foto: Krajská správa a údržba silnic má na starost i výsadbu nových stromů. Zdroj: pixabay.com

Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) se nevěnuje jen opravám vozovek a čištění příkopů či doplňování dopravního značení. V rámci údržby silnic dochází také k výsadbě nových stromů. Spolu s tím se KSÚS stará i o stromy rostoucí v těsné blízkosti komunikací.

„V zájmu životního prostředí se snažíme o dřeviny v těsném okolí silnic obnovovat, zachovávat a pečovat o něj. Záleží nám i na zachování krajinného rázu. Musím s povděkem konstatovat, že se naše KSÚS staví k problematice zodpovědně, nepodceňuje ji,“ uvedl Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy. V cestmistrovství Mělník například KSÚS vysázela 73 ovocných stromů na silnicích III/24423 mezi Byšicemi a Lejkovem a na silnici III/2734 mezi Vysokou a Střednicemi. „Původní stromy byly ve špatném zdravotním stavu nebo suché. Do konce listopadu zvládli silničáři na Mělnicku vysázet ještě jírovce a jabloně,“ informoval Bendl.

Opakovaně se stává, že jednotlivci i samosprávy odsuzují kácení stromů, potažmo celých stromořadí. „Velmi často jsme kvůli tomu pod palbou motoristů anebo místních samospráv. Často si ale neuvědomují, že stromy jsou mnohdy v havarijním stavu a bezprostředně tak ohrožují bezpečnost silničního provozu,“ řekl radní.

Stromy jsou káceny především v tom případě, že vykazují příznaky, při kterých hrozí riziko z prodlení. Ať už jde o vývrat, podélnou prasklinu na kmeni nebo zlomy. Takový strom se musí pokácet co nejdříve, proto KSÚS tuto skutečnost jen oznámí a co nejrychleji začne s pracemi.

U suchých stromů je vyžadován jiný přístup. „Žije zde řada ptáků, hnízdí zde i další živočichové, svůj domov tu má hmyz. V tomto případě o povolení kácení žádáme místně příslušný orgán ochrany přírody, čímž je příslušná obec. Žádáme o povolení kácení stromů, u kterých ve výšce 130 centimetrů v obvodu naměříme více než 80 centimetrů, které neohrožují bezprostředně své okolí, nejsou tedy nebezpečné, jsou pouze suché. Pokud suchý strom pokácíme, musíme vysadit nový. Pokud obec rozhodne o zachování, učiníme pěstební opatření. Například prořezávku. I ta se pak musí provádět podle standardů Agentury ochrany přírody a krajiny, aby nedocházelo k nenávratnému poškozování dřevin,“ vysvětlila Gabriela Dymáková, dendroložka KSÚS, a dodala: „Pokud jde o strom, který má ve výšce 130 cm obvod do 80 centimetrů, musíme posoudit, zda se jedná o strom, který je anebo není součástí stromořadí. Pokud je, musíme žádat o jeho pokácení. V opačném případě žádat nemusíme a nemusíme o této věci ani informovat.“

Za stromořadí je považována souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Středočeský kraj)

zpět na články

inzerce

nahoru