Otevřít menu
Doprava dnes
-

Strojvedoucí pomocí průzkumu Ministerstva dopravy hledali mezery v bezpečnosti na české železnici!

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad v pondělí 5. září 2022 svolalo tiskovou konferenci na téma online průzkum mezi strojvedoucími, který se týkal bezpečnosti na české železnici. Strojvedoucí se měli zaměřit na důležité oblasti, jež by mohli bezpečnost zvýšit. Jakých 5 klíčových segmentů strojvedoucí vyzdvihli?

23:00 / 5. září 2022
Strojvedoucí pomocí průzkumu Ministerstva dopravy hledali mezery v bezpečnosti na české železnici!i

Foto: Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) při prezentaci výsledku průzkumu. Autor fotky: Karel Geba.

Jak Ministerstvo dopravy, tak Drážní úřad neustále pracují na bezpečnosti na železnici. Proto spustily dotazníkové šetření mezi strojvedoucími, které proběhlo na konci července tohoto roku. Veškerý výzkum proběhl online formou, přičemž se ho zúčastnilo 2499 respondentů ze sektoru osobní i nákladní dopravy. Na strojvedoucí čekaly otázky týkající se výkonu strojvůdcovské profese, které mají vliv na bezpečnost na železnici. Strojvedoucí vidí nedostatky ve zbytečné administraci jednotlivých předpisů, ve špatném stavu zázemí pro odpočinek nebo drobných poruchách vozidel či infrastruktury, které mají vliv na jejich výkon. Respondenti uvedli, že jejich práci považují za zodpovědnou.

Pozornost strojvedoucího může ovlivnit poměrně velké množství faktorů, které jsme se ve spolupráci s nimi snažili popsat v našem dotazníku. Chceme jeho vyhodnocením a aplikací závěrů do praxe napomoci tomu, aby byla pozornost strojvůdce během směny zaměřena především na bezpečné dovedení vlaku z počáteční do cílové stanice. Proto považuji za důležité, abychom situaci v těchto konkrétních závěrech průzkumu vylepšili. Chtěl bych také poděkovat všem strojvůdcům, kteří na tuto naši výzvu ke spolupráci zareagovali, vyplnili dotazník nebo mi i napsali, a také kolegům z železniční branže za spolupráci na tomto projektu. Rozvíjet transparentní vztahy a získávat odezvu z praxe je pro dobrou dopravu velmi důležité,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Jaké jsou závěry z dotazníku strojvedoucích?

Mělo by dojít na zpřehlednění provozních předpisů a nastavení jasného procesu při jejich vydávání včetně analýzy změn, přehledného vypořádání připomínek a dostatečného času na seznámení se s nimi. Klást důraz by se měl na důslednou kontrolu dodržování postupů v rámci certifikovaného procesu údržby železničních vozidel (ECM) ze strany Drážního úřadu, která přímo ovlivňuje technický stav vozového parku ČR a zařazení do výkonnostních ukazatelů ČD. Podle strojvedoucích ve vozech chybí rozsáhlejší využití tabletů pro informování strojvedoucích o změnách a výlukách na infrastruktuře. Moderní technika také slouží pro důslednou kontrolu kritických prvků infrastruktury, což zvýší spolehlivost a propustnost, navíc i informovanost sítě Správy železnic. Zlepšit se musí místa pro odpočinek strojvedoucích. Dopravci obdrží seznam míst, nejčastěji jmenovaných jako nevyhovujících pro odpočinek. Budou vyzváni, aby tato místa uvedli do adekvátního stavu, protože i tento vjem má vliv na bezpečnost provozu. Strojvedoucí si také stěžovali na to, jaké jsou skladby směn. Ty by měly být logičtější, přičemž by měly poskytovat více času na přípravu před odjezdem vlaku.

Strojvedoucí musí být dostatečně proškolený na veškeré provozní situace, včetně těch krizových, a musí mít odpovídající podmínky pro svou práci. Ty zahrnují znalost předpisů, stav vozidla, dostatek informací o změnách na trati i předepsaný odpočinek. Zkušenosti z okolních evropských států nám navíc potvrzují, že pro výcvik strojvedoucích je vhodné využívat simulátory,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Autor: Karel Geba

Strojvedoucí pomocí průzkumu Ministerstva dopravy hledali mezery v bezpečnosti na české železnici! Foto: Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) při prezentaci výsledku průzkumu. Autor fotky: Karel Geba..
zpět na články

inzerce

nahoru