Otevřít menu
Doprava dnes
-

Systém ETCS a dálkové řízení se rozšíří na celou trať z Prahy do Českých Budějovic

V budově centrálního dispečerského pracoviště Správy železnic v Praze začala příprava nového dispečerského sálu. Z provizorních pracovišť se do něj přesune dálkové řízení provozu v úseku 4. koridoru mezi Prahou a Voticemi a rozšíří se o řízení úseku Votice – České Budějovice. V něm začalo budování dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) spojené s instalací jednotného evropského vlakového zabezpečovače na sklonku podzimu.

8:41 / 22. prosince 2021
Systém ETCS a dálkové řízení se rozšíří na celou trať z Prahy do Českých Budějovici

Foto: mdcr.cz

Instalace ETCS úrovně 2 naváže na letošní zprovoznění systému v úseku Praha-Uhříněves – Votice. Po instalaci až do Českých Budějovic se pokrytí trati evropským zabezpečovačem rozšíří o dalších 107 kilometrů. Systém ETCS bude aktivován společně se systémem dálkového řízení. Ten se v rámci stavby vybuduje úpravou stávajících staničních a traťových zabezpečovacích zařízení a přejezdové zabezpečovací signalizace.

Práce mezi Voticemi a Českými Budějovicemi zahrnují výstavbu radioblokových centrál, úpravu radiové sítě GSM-R, výstavbu obslužných pracovišť pro ETCS L2 a přenosového systému. V kolejišti se zřídí jednotlivé balízy a proběhnou i další úpravy, jako například prodloužení nástupiště u 5. koleje ve stanici Tábor.

V úseku Nemanice – Ševětín dojde rovněž ke stavebním úpravám technologických částí výpravních budov. V Hluboké nad Vltavou-Zámostí, Dobřejovicích, Chotýčanech a Ševětíně bude potřeba do zrekonstruovaných prostor umístit technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a silnoproudu.

Projekt i realizaci stavby ETCS + DOZ Votice – České Budějovice zajišťuje od května společnost AŽD. Ve veřejné soutěži uspěla s nabídkovou cenou 1 985,8 milionu korun. Stavební práce by měly být hotové do konce roku 2022.

V současné době probíhá několik staveb, jejichž dokončení je pro realizaci tohoto projektu nutnou podmínkou. Jde například o modernizaci trati v úsecích Soběslav – Doubí a Sudoměřice – Votice nebo rekonstrukci výpravní budovy na českobudějovickém hlavním nádraží.

Systém ETCS bezpečně kontroluje průběh jízdy vlaku ve vztahu k případnému nedodržení návěsti Stůj a dohlíží i na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Při jejich nerespektování nejprve varuje strojvedoucího a následně sám zasáhne do řízení vozidla. V rámci systému ETCS úrovně 2 probíhá komunikace mezi traťovou částí a palubními částmi ETCS ve vlacích prostřednictvím datových přenosů v radiové železniční síti GSM-R. Národní implementační plán počítá s tím, že od 1. ledna 2025 nebudou na vybrané koridorové tratě vpuštěny vlaky nevybavené palubní částí systému ETCS.

Autor: Mgr. Petr Dejnožka (zdroj: SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru