Otevřít menu
Doprava dnes
-

Technicky nejnáročnější úsek dálnice D7 povede kolem Postoloprt

Technicky nejnáročnější úsek dálnice D7 o délce téměř 5 km povede kolem Postoloprt. Počítá se s jeho zprovozněním v roce 2027.

10:14 / 4. prosince 2021
Technicky nejnáročnější úsek dálnice D7 povede kolem Postoloprti

Foto: ŘSD

U této připravované stavby nyní máme dořešenu problematiku záplavového území, je odevzdán čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí a v nejbližších dnech bude zahájena inženýrská činnost k projednání dokumentace, získání vyjádření a stanovisek nezbytných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Naším cílem je zahájit realizaci tohoto úseku v roce 2025 a zprovoznit jej v roce 2027.

Stavba „D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu“ je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. Jedním z nejdůležitějších důvodů přestavby silnice I/7 je zajištění dopravní obsluž­nosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postolo­prt a zejména strategické průmyslové zóny Žatec-Tri­angle, vybudované v pro­storu bývalého vojenského letiště, jedné z největších v České republice.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: ŘSD)

zpět na články

inzerce

nahoru