Otevřít menu
Doprava dnes
-

Testuje se opakovač mobilního spojení ve vlacích! Start testování započal ministr dopravy

Cestující, kteří využívají služeb Českých drah, budou mít kvalitní pokrytí mobilního signálu po celou dobu jízdy. ČD Telematika totiž poskytla pro vybranou soupravu Railjet opakovač mobilního signálu, který umožňuje využívat kvalitní hlasové i datové služby po celé trase jízdy. Tato jednotka vstoupila do půlročního testování.

14:25 / 11. října 2022
Testuje se opakovač mobilního spojení ve vlacích! Start testování započal ministr dopravyi

Foto: Ministr dopravy a generální ředitel ČD u opakovače v railjetu. Zdroj fotky: MDČR.

Cestující se ve vlacích setkávají na některých místech s výpadky datových služeb a mobilních hovorů, ví ministr dopravy

Na instalaci opakovačů dostanou železniční dopravci 300 milionů korun z Národního plánu obnovy. Na jednu soupravu je potřeba investice 2,5 milionu Kč. Jednotku Railjet vybavenou opakovačem mobilního signálu budou České dráhy nasazovat na vytížené dálkové lince Ex3 z Prahy přes Brno a Břeclav dále do Vídně a Grazu. Soupravu s instalovaným opakovačem poznají cestující díky informačním plakátům uvnitř vozu. Vlakový opakovač je technické zařízení schopné přenášet signál mobilních operátorů do vlaku, respektive jednotlivých vagónů, výstupní výkon signálu případně zesílit. Míra zesílení se dynamicky nastavuje podle aktuálního pokrytí. Samozřejmostí je alokace stejného výstupního výkonu jednotlivým operátorům bez rozdílu. Veškerou instalaci a projekt celkově zajišťuje ČD Telematika.

„Cestující se ve vlacích setkávají na některých místech s výpadky datových služeb a mobilních hovorů. Důvodem jsou samotné železniční vozy, které tlumí šíření signálu. Pilotní projekt instalace opakovače mobilního signálu je prvním krokem, který tuto situaci ve vlacích výrazně zlepší,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Ministr dodal, že nekvalitní signál na hlavních tratích odrazuje možné potenciální cestující. Čím modernější souprava je, tím větší má signál, avšak mobilní signál z venkovních vysílačů do vlaků proniká omezeně, a proto jsou nutné opakovače, které signál distribuují uvnitř soupravy. "Pro nás je důležité i díky dotaci ministerstva průmyslu a obchodu v budoucnu tyto opakovače zajistit zejména na hlavních koridorových tratích. Je ale také potřeba zesílit mobilní signál podél koridorových tratí," řekl ministr dopravy.

„České dráhy jsou v Česku lídrem v zavádění nových technologií na železnici a zahájení zkušebního provozu repeateru ke zlepšení dostupnosti mobilního signálu přímo uvnitř vlaků to jen potvrzuje. Věřím, že zkušební provoz bude úspěšný a v dohledné době se nám podaří zajistit financování pro sériovou zástavbu opakovačů do dalších ucelených jednotek dálkové dopravy. Po Německu a Rakousku tak budeme třetí zemí ve střední Evropě, kde se stane dobrá dostupnost mobilního signálu pro telefonování a přenos dat uvnitř vlaků samozřejmostí. To také posílí konkurenční výhodu Českých drah a železnice proti individuálnímu motorismu,“ popsal předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Tímto konkrétním projektem přispíváme ke zvýšení komfortu cestujících na železnici, řekl Jan Hobza

„Tímto konkrétním projektem přispíváme ke zvýšení komfortu cestujících na železnici, což je vedle zvyšování bezpečnosti naším dalším dlouhodobým cílem v oblasti drážní dopravy,“ uvedl Jan Hobza, předseda představenstva ČD - Telematika. „Pilotní testovací provoz této soupravy poslouží především k ověření kvality mobilního signálu při využití technologie opakovače a k získání zpětné vazby od cestujících,“ dodal.

„Technické parametry opakovačů musí být pro podmínky každého vozidla optimalizovány, aby nedocházelo k nežádoucím interferencím s vnějším okolím, a instalace vyžaduje individuální technické řešení pro každý typ nebo provedení železničního vozidla a samostatné typové schválení Drážním úřadem,“ zdůraznil Tomáš Businský, člen představenstva ČD - Telematika.Jeden opakovač může zajistit pokrytí signálem až čtyř jednotlivých spřažených vozů,“ pokračoval Tomáš Businský.

Použitá technologie podporuje široké pásmo frekvencí využívaných mobilními operátory na území ČR i v zahraničí, a to nejenom v aktuálně nasazovaných 5G frekvencích. Celé řešení sestává z externí širokopásmové antény (700–5000 MHz) podporující přenos GPS informací, samotného opakovače, který v rámci testu bude pracovat ve frekvenčních pásmech 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz, útlumového filtru GSM-R pro zajištění bezproblémového provozu zabezpečovacího systému na železnici (GSM-R/ETCS) a interní infrastruktury na palubě vlaku zajišťující distribuci signálu. V případě testovaného vlaku Railjet je využita technologie takzvaných vyzařovacích kabelů, nicméně samotné řešení umožňuje i případné využití interních antén. Taková konfigurace je vhodná především pro vlaky a vlakové soupravy, jejichž vnitřní vybavení či použitý materiál neumožňuje distribuci signálu pomocí vyzařovacího kabelu.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: MDČR a ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru