Otevřít menu
Doprava dnes
-

Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby získává reálnější obrysy

Rada kraje schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi KSÚS a ŘSD ve věci zajištění koordinace a investorské přípravy pro tramvajovou trať Kobylisy – Zdiby.

9:01 / 24. října 2021
Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby získává reálnější obrysy

"Výstavba tramvajové trati Praha – Zdiby je klíčovou krajskou investicí v oblasti veřejné dopravy, která pomůže řešit kritickou situaci přetížené veřejné dopravy v této části Středočeského kraje," uvedl radní pro veřejnou mobilitu Petr Borecký.

„Tato smlouva je dalším krokem pro realizaci této významné dopravní stavby,“ doplňuje náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy Martin Kupka a dodává: „v rámci realizace tramvajové trati, která obyvatelům přilehlých obcí usnadní spojení s Prahou, dojde též ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích, a to včetně významného zlepšení průjezdnosti.“

V plánu ŘSD je vybudování mimoúrovňové křižovatky usnadňující napojení na dálnici D8. Tato bude realizována ve dvou etapách. V první etapě dojde k vybudování turbo-okružní křižovatky, která nahradí dvě stávající stykové křižovatky. Ve druhé etapě pak bude vybudována kapacitní mimoúrovňová křižovatka.

Kraj tuto stavbu doplní vybudováním tramvajové trati a přemostěním spojnice silnic II/608, I/9 a dálnice D8. V prostoru k.ú. Sedlec bude vybudován dopravní terminál a dojde rovněž k rekonstrukci nevyhovující silnice II/608 ve směru z a do hlavního města.

Náklady na projekt a realizaci kapacitní mimoúrovňové křižovatky ve dvou etapách plně nese ŘSD ČR. Středočeský kraj pokryje náklady na výstavbu tramvajové trati Kobylisy -Zdiby ve výši 1,12 mil. Kč. Pokrytí těchto výdajů je plánováno z dotace SFDI, případně doplněné z dotace IROP na vybudování P+R parkoviště.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: kr-stredocesky.cz, foto: prahacity.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru