Otevřít menu
Doprava dnes
-

Od začátku července se dostanete trolejbusem až na otrokovické Štěrkoviště

Na nově zatrolejovaném úseku o délce 950 metrů, který byl v jarním období 2022 dokončen v Otrokovicích, se už od začátku července pravidelně objevují trolejbusy. K tomuto významnému rozšíření trolejové sítě Zlína a Otrokovic došlo po dlouhém období 22 let.

20:36 / 21. července 2022
Od začátku července se dostanete trolejbusem až na otrokovické Štěrkovištěi

Foto: Nově zatrolejovaný úsek linky MHD č. 55 v Otrokovicích. (Zdroj: dszo.cz).

Výsledkem prací, které realizovala v prvním čtvrtletí roku 2022 pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice pražská firma Elektroline, a. s., je nový úsek dvoustopého trolejového vedení o délce zhruba 950 metrů v ulicích Osvobození a Komenského v Otrokovicích. Na této dříve autobusové lince č. 55 se od začátku letošního července, kdy vstoupila v platnost změna jízdních řádů, začal kromě autobusů pravidelně objevovat bateriový trolejbus. 

Po dodání dalších potřebných bateriových trolejbusů se jejich počet nasazovaných na lince č. 55 v blízké budoucnosti ještě zvýší. Pro město Otrokovice to znamená výraznou ekologizaci provozu MHD, neboť trolejbusy na rozdíl od autobusů neprodukují v místě své jízdy žádné emise a pohybují se s výrazně nižší úrovní hlučnosti.

Nově vybudované trolejové vedení navazuje v Otrokovicích na dosavadní zatrolejovanou trasu, která za poštou odbočuje z ulice Osvobození do Havlíčkovy ulice k železniční stanici (linky 2 a 6 ze Zlína). Nově zatrolejovaný úsek vede po trase původní autobusové linky č. 55 ulicí Osvobození a pokračuje ulicí Komenského až do prostoru před tělocvičnou Jednoty Sokol. Tam tzv. parciální trolejbusy stahují sběrače, aby pokračovaly v další jízdě až na točnu Štěrkoviště s využitím elektrické energie z trakčních baterií.

Trolejové tratě ve Zlíně a Otrokovicích s aktuální délkou přes 65 kilometrů

Výstavba nového trolejového vedení v Otrokovicích v úseku po sokolovnu přišla na 10,7 milionu korun, přičemž 85 procent uznatelných nákladů pokryla dotace z operačního programu Doprava „Jakmile silničáři dokončí plánovanou rekonstrukci křižovatky ulic Komenského a Nadjezd, plánujeme prodloužit zatrolejovaný úsek od sokolovny v Komenského ulici až po zastávku Nadjezd. Toto další prodloužení trolejí o délce 276 metrů v jednom směru přijde asi na 5,5 milionu korun. Také u této investice budeme žádat o financování z operačního programu Doprava,“ informoval ředitel DSZO Josef Kocháň.

Trolejové tratě ve Zlíně a Otrokovicích mají nyní celkovou délku 65,8 kilometru (měřeno v jedné stopě). Současné prodloužení v Otrokovicích je poměrně významnou událostí, ke které dochází po mnoha letech. Naposledy došlo k prodloužení trolejového vedení o 450 metrů při výstavbě obratiště Antonínova ve Zlíně v roce 2014, předtím vznikl nový zatrolejovaný úsek v roce 2000, když se prodloužila trasa trolejbusových linek na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně z původní konečné Česká na obratiště Kocanda.

 

Publikoval: Karel Geba (zdroj: Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o.)

Od začátku července se dostanete trolejbusem až na otrokovické Štěrkoviště Foto: Nově zatrolejovaná trasa MHD v Otrokovicích s článkovým trolejbusem linky č. 2. (Zdroj: dszo.cz).. Od začátku července se dostanete trolejbusem až na otrokovické Štěrkoviště Foto: Nově zatrolejovaný úsek linky MHD č. 55 v Otrokovicích. (Zdroj: dszo.cz)..
zpět na články

inzerce

nahoru