Otevřít menu
Doprava dnes
-

Tým silniční bezpečnosti edukoval pedagogy ve školách skrze projekt Nehoďáček s Markétou

Nadační fond Škoda Auto připravil s Týmem silniční bezpečnosti v rámci projektu Markétina dopravní výchova řadu preventivních aktivit pro základní školy na Jilemnicku a Rychnovsku. V minulých týdnech pedagogové z místních škol prošli seminářem dopravní výchovy. Nyní bude na školách realizován dopolední zážitkový program zaměřený na prevenci.

6:30 / 15. února 2023
Tým silniční bezpečnosti edukoval pedagogy ve školách skrze projekt Nehoďáček s Markétoui

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti.

Dopravní bezpečnost je jednou z dlouhodobých priorit Nadačního fondu Škoda Auto i Platformy VIZE 0, založené Nadací Kooperativy. To vychází mimo jiné z dlouhodobého zodpovědného přístupu firem Škoda Auto a Kooperativa pojišťovny v této oblasti. Společně se snaží přispět k tomu, aby se obyvatelé regionů Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska, ať už jako chodci, cyklisté nebo řidiči motorových vozidel, cítili na veřejných pozemních komunikacích bezpečněji, vzájemně se respektovali a byli k sobě ohleduplní. „Snažíme se dlouhodobě maximálně podporovat aplikaci preventivních opatření, která mají podle nás smysl. Proto jsme se v tomto školním roce prostřednictvím projektu Markétina dopravní výchova rozhodli rozšířit povědomí o této problematice na Jilemnicku a Rychnovsku,“ řekl ředitel Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera a dodává: „Navazujeme tak na spolupráci z předchozích let, kdy jsme realizovali například aktivity pro mateřské školy v ORP Jilemnice.“

Semináře se konaly v uplynulých týdnech v Jilemnici a v Rychnově nad Kněžnou. Celkem se jich zúčastnilo 36 pedagogů, kteří byli se školením více než spokojeni. „Snažíme se o to, aby semináře byly skutečně užitečné, konaly se v příjemném prostředí a účastníky obohatily o nové náměty. Obsahem je seznámení se základními pravidly, systémem dopravní výchovy i legislativou. Dále nabízíme pořízení potřebných pracovních pomůcek a dalších materiálů, které pedagogové často nemají k dispozici. Navíc je to jedinečná příležitost předat si vzájemně zkušenosti a rady, jak výuku dopravní výchovy zlepšit. Všechny přítomné učitele spojuje snaha zvýšit bezpečnost dětí a mládeže v silničním provozu,“ popsal Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

V následujících týdnech tým lektorů vyjede přímo do škol s nadstavbou dopravní výchovy, kde budou realizovány tzv. Dny s dopravní výchovou. Veškeré aktivity jsou dětem předávány formou zážitku, hry nebo jiných interaktivních prvků a činností. „Jako motivaci využíváme vizuál projektu. Děti ze základních škol se seznamují s kamarády ze Střeštěnova. Těm mladším jsme přenechali Nehoďáčka. Je to hodný superhrdina, který je učí, jak nepřijít v dopravním provozu k úrazu,“ vysvětlila Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Školám budou nabídnuty unikátní pracovní listy pro implementaci dopravní výchovy do různých předmětů. „Snažíme se ukázat, jak dopravní výchovu nenásilně zařadit třeba do výuky matematiky, fyziky, češtiny nebo cizích jazyků,“ doplnila Novotná. Věnovat dopravní výchově pár minut ve vyučovací hodině není nic složitého. V matematice je možné použít statistiku nehodovosti k výuce nebo opakování výpočtu procent. V geometrii lze využít dopravní značky při výuce osové souměrnosti a poté se žáků třeba zeptat, jestli vědí, co značky říkají. Takové příklady naleznete v mnoha předmětech.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: Tým silniční bezpečnosti a ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru