Otevřít menu
Doprava dnes
-

U Krnova zprovozněna severovýchodní část obchvatu

Už od pátečního večera mohou řidiči využívat novou severovýchodní část obchvatu Krnova na silnici I/57. Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD zde povolilo již provoz na stavbě, zatím s omezenou rychlostí. Převedení dopravy umožní dokončit práce v místě napojení na silnici I/57  Kompletně bude stavba zprovozněna do prosince letošního roku.

19:09 / 3. října 2021
U Krnova zprovozněna severovýchodní část obchvatu

Odklon tranzitní dopravy z  centra města je vzhledem k vysokým současným i výhledovým intenzitám nezbytný. Pro aktivizaci budované průmyslové zóny Krnov-Červený Dvůr je navíc nutné vybudování obchvatu města Krnova s napojením na silnici I/45 ve směru Bruntál–Olomouc. Stavba nadregionálního významu tvoří tzv. Slezský kříž, který spojuje Ostravu, Opavu, Krnov, hraniční přechod Bartultovice. Silnice I/57 pokračuje na polské straně do Prudniku, kde se napojuje na polskou dálnici A4.

Mezi dopravně ekonomické přínosy vybudování obchvatu města lze zařadit především zajištění plynulé a bezpečné dopravy, dostatečnou kapacitní rezervu i pro nárůst intenzity dopravy mimo návrhové období, nižší spotřebu pohonných hmot a s ní související snížení emisí do ovzduší.

Obchvatem Krnova se také podstatně zkrátí jízdní doba. Zároveň se zvýší bezpečnost silničního provozu, a  tím pádem dojde i  ke snížení počtu dopravních nehod. Podstatným přínosem bude vytvoření podmínek pro další rozvoj regionu, například výstavbou nové průmyslové zóny. Vybudováním severovýchodního obchvatu Krnova dojde k  oddělení území podél hranice s  Polskem od souvislé městské zástavby. 

Autor: Petr Dejnožka.

zpět na články

inzerce

nahoru