Otevřít menu
Doprava dnes
-

U Loun je již v provozu první polovina dálnice D7!

Dnes, ve čtvrtek 27.10.2022, krátce po poledni byl do provozu uveden nově postavený levý jízdní pás dálnice D7 vedoucí kolem Loun ve směru na Prahu. Na první polovinu dálnice o délce 6130 metrů převedeme obousměrný provoz ze stávající silnice I/7, kam se nyní přesunou stavební práce a dojde k její rekonstrukci na parametry dálniční komunikace.

14:43 / 27. října 2022
U Loun je již v provozu první polovina dálnice D7!i

Foto: ŘSD

Výstavbu tohoto nového dálničního úseku jsme zahájili v srpnu 2020 a kompletní stavební práce plánujeme dokončit v 2. polovině příštího roku. Zhotovitelem stavby s předpokládanou cenou 977 000 000 Kč bez DPH je společnost Eurovia CS, a.s. a Herkul a.s. Zkapacitnění obchvatu zajistí nejen vyšší bezpečnost provozu s dostatečnou kapacitou, ale také dopravní obslužnost průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Žatec – Triangle.

Charakter stavby je podobný jako při stavbě modernizace D1, kdy veškeré práce probíhají za stávajícího provozu a dopravní omezení postihuje nejen veřejnost, ale i stavbu samotnou. Projekt se musel vypořádat především s napojením nových konstrukcí na stávající silnici I/7, k jejímuž zkapacitnění na parametry dálnice II. třídy dochází. Toto je nutné sledovat zejména u vysokých násypů a mostních objektů, kde probíhalo podrobné sledování sedání již při vlastním průběhu výstavby pravého pruhu, ale bude kontinuálně sledováno i po jeho zprovoznění.

Dalším hned navazujícím dálničním úsekem ve výstavbě je 4,5 km dlouhá trasa D7 u Chlumčan, jejíž předpokládaná cena činí 1 733 000 000 Kč bez DPH a zhotovitelem je Metrostav Infrastructure a.s. Aktuálně zde probíhají práce na mostních objektech, pokládka konstrukčních vrstev, realizace násypů a odkop zářezu.

Autor: Filip Červinka (čerpáno z ŘSD)

zpět na články

inzerce

nahoru