Otevřít menu
Doprava dnes
-

U Vojtěšic odstartuje rekonstrukce na jaře příštího roku

Ředitelství silnic a dálnic ani v kalendářním roce 2023 nebude na silnici I/14 zahálet. Na řadu přijde úsek mezi Vojtěšicemi a Mladkovem. Rekonstrukcí projdou dva samostatné úseky nacházející se v nezastavěné části obce. První úsek se nachází mezi Vojtěšicemi a Maříkovem, druhý je situován od křižovatky "Na Mejtě" směrem na Novou Ves.

9:04 / 18. prosince 2022
U Vojtěšic odstartuje rekonstrukce na jaře příštího rokui

Foto: ŘSD

Celková délka obou úseků je přibližně 2,75 km. Hlavním a nejpracnějším předmětem stavby je oprava opěrných zdí, které jsou v nevyhovujícím stavu a dochází nejen k "vyvalování" prahů vlivem těžké dopravy, ale i rozvoji trhlin souvisejících s poklesem zásypu za rubem zdí. V rámci rekonstrukce také dojde k odfrézování a obnově asfaltového krytu, úpravě autobusových zastávek, doplnění a obnově svodidel, údržbě propustků, rozšíření nezpevněných krajnic, realizaci dopravního značení, přeložce inženýrských sítí a údržbě silniční vegetace. Stávající vozovka je aktuálně porušena hloubkovou korozí, která přechází ve výtluky v obrusné vrstvě a vyžaduje velkoplošnou opravu. V jízdních pruzích jsou nyní umístěny stávající autobusové zastávky, které projdou úpravou, a dojde zde ke zhotovení zálivů, zřízení nástupišť i nových zastávek. 

Na tuto akci v současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele a stavební práce plánujeme zahájit na jaře 2023. Pro řidiče zde vznikne dopravní omezení s částečnou uzavírkou a řízeným kyvadlovým provozem. 

Autor: Petr Dejnožka (čerpáno z ŘSD)         

 

zpět na články

inzerce

nahoru