Otevřít menu
Doprava dnes
-

U Vsetína odstartovala dostavba rizikové křižovatky

Dlouho očekávaná dostavba rizikové křižovatky nad čerpací stanicí Shell v Rokytnici započne přípravnými pracemi 1. listopadu letošního roku. V roce příštím počítá investor Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) se zahájením stavební prací. Jejich dokončení se předpokládá v roce 2024.

15:06 / 3. listopadu 2021
U Vsetína odstartovala dostavba rizikové křižovatkyi

Foto: mestovsetin.cz

„V rámci přípravných prací bude od 1. listopadu probíhat kácení dřevin a skrývka ornice. Současně již připravujeme výběrové řízení na zhotovitele hlavních stavebních prací, které plánujeme zahájit v příštím roce,“ informovala Lucie Trubelíková z komunikačního týmu zlínské správy ŘSD ČR s tím, že celkové náklady by měly dosáhnout částky přesahující 150 milionů korun bez DPH.

Tato investiční akce, která nese oficiální název „Silnice I/69 Vsetín, rampa Mostecká“, řeší vybudování dvou chybějících připojovacích pruhů k silnici I/57 (obchvat Vsetína). 

Ty v místě u polyfunkčního komplexu Kotovo propojí komunikace I/57 a I/69 (výpadovka na Zlín) nově vybudovanou okružní křižovatkou. Motoristé, jedoucí od Valašského Meziříčí a směřující do centra Vsetína nebo na Zlín, tak sjedou ze silnice I/57 odbočením vpravo po rampě k nové okružní křižovatce. Ti, kteří naopak z centra města nebo od Zlína míří k Ústí, vyjedou od okružní křižovatky u Kotova po připojovacím pruhu na silnici I/57. „V obou případech odpadne nebezpečné odbočování vlevo, které je nyní na křižovatce nad čerpací stanicí Shell tím největším problémem a je každoročně příčinou řady dopravních nehod, často s tragickými následky. Jsem proto velmi rád, že po dlouhých letech příprav se dočkáme zahájení této stavby, která výraznou měrou přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ prohlásil starosta Jiří Růžička.

Realizace rampy Mostecká je ale pro město klíčová i z dalšího důvodu. „Na plánovanou okružní křižovatku u Kotova totiž naváže stavba přístupové komunikace do sídliště Rokytnice a také přes Lapač do prostoru nového záchytného parkoviště za vlakovým nádražím. V tomto případě jde o nedílnou součást rekonstrukce vlakového nádraží a na ni navazující přeměny přednádražního a zanádražního prostoru,“ uvedl starosta.

Samotný start rekonstrukce vlakového nádraží se nezadržitelně blíží. „V průběhu tohoto měsíce by mělo dojít k podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací, následně od listopadu předpokládáme zahájení rekonstrukce,“ uvedla Nela Friebová, tisková mluvčí Správy železnic, která je investorem rekonstrukce nádraží. 

Autor: Jakub Cimburek (zdroj:mestovsetin.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru