Otevřít menu
Doprava dnes
-

Úbytek ukrajinských pracovníků je na této stavbě stabilní, sdělil v Adamově ministr dopravy Kupka

Z části tranzitního koridoru mezi stranicemi Brno-Maloměřice a Blansko se stalo velké staveniště, na kterém stavaři pracují již od loňského podzimu. Intenzivní stavební činnost probíhá po celé délce dotčené trati. O aktuální postup prací na trojici investičních staveb Správy železnic se přímo na staveništi v Adamově zajímal také ministr dopravy Martin Kupka. Správa železnic  přiblížila podrobnosti k jednotlivým stavbám.

8:00 / 16. března 2022
Úbytek ukrajinských pracovníků je na této stavbě stabilní, sdělil v Adamově ministr dopravy Kupkai

Foto: Bc. Karel Geba

Jedna z důležitých součástí práce ministra je navštěvovat stavby

„Jednou z důležitých součástí práce ministra je navštěvovat stavby, které rostou a které v rámci celé ČR představují velké investiční celky. Tato rekonstrukce od Blanska je jednou z nejvýznamnějších v letošním roce a má mnoho specifik. Velké dík patří Správě železnic, která hlídá kvalitu stavby. Musím říct, že stavbou v Adamově jsem spokojený. Nic nenaznačuje tomu, že by termín dokončení neměl být dodržený. Vlaky by zde měly začít jezdit 10. prosince tohoto roku. To je další signál, že jsme schopni realizovat stavby nejenom velkého rozsahu, ale i ty v krátkých časových intervalech tak, aby ta zátěž byla co nejmenší,“ sdělil Martin Kupka (ODS) novinářům.

Martin Kupka se také zajímal o situaci s ukrajinskými pracovníky, kteří museli opustit stavby v dopravní sféře. „Já jsem se na to tady ptal, protože máme úbytek pracovníků na jiných stavbách. Tady jsem dostal informace, že tady na stavbě je situace stabilní a jedná se pouze o jednotlivce, kteří odešli, což je dobrá zpráva. Stavba žije normálním způsobem. To je dobré jak pro nás, tak pro veřejnost. Naše větší investice a stavby se budeme snažit udržet bez klíčových zásahů,“ dodal k tématu ministr dopravy.

Stavba stanice Adamov

Stanice Adamov je v současné době k nepoznání. Koleje na této stanici byly kompletně sneseny a odtěžilo se kolejové lože. Navíc bylo odmontováno trakční vedení a zcela byla odstraněna původní nástupiště. Teď stavaři dělají práce na protihlukových, opěrných a zárubních stěnách. Současně také vytvářejí nové základy pro trakční vedení. Rovněž probíhá zakládání nové technologické budovy a z původního vizuálu tohoto nádraží zůstane zachována pouze výpravní budova. V interiérech této budovy se pracuje na odstraňování podlah, otloukání omítek či izolacích a připravují se práce na vnějším plášti budovy a zateplení fasády. Obyvatelům Adamova zatím slouží původní lávka přes stanici. V místě bývalé restaurace se už ale začíná budovat schodiště a rampa pro lávku novou, která obě části Adamova bezbariérově propojí také s novými ostrovními nástupišti. Stavební práce provádí Společnost Adamov (Swietelsky Rail CZ + Elektrizace železnic Praha) za 834 milionů korun bez DPH.

Stavba Adamov – Blansko

Cílem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a zlepšení technického stavu řešení trati. V celém úseku proběhne mimo jiné kompletní rekonstrukce železničního svršku. Práce mezi Adamovem a Blanskem provádí Společnost AdaBla (OHL ŽS + Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby + TRAMO RAIL). Vysoutěžená cena za rekonstrukci tohoto úseku činí 2,62 miliardy korun bez DPH.

Zásadní přestavbou projde Adamov zastávka. Stávající dvě vnější nástupiště, jež jsou situována nevhodně, budou nahrazena novým oboustranným ostrovním nástupištěm, které bude umístěno v poloze současného nástupiště ve směru Brno. Zkrátí se tak vzdálenost cestujícím od Brna a současně to přispěje ke snadné organizaci výlukových opatření. Stavbou dojde ke stabilizaci skalních svahů, které mohou mít vliv na bezpečnost železničního provozu. U celkem pěti tunelů bude provedena sanace ostění pro zamezení průsaků vody. Práce budou zahrnovat také rekonstrukci devíti mostů a devíti propustků.

Stavba Brno-Maloměřice st. – Adamov

Intenzivní stavební ruch panuje také na obou přilehlých traťových úsecích. Mezi Brnem-Maloměřicemi a Adamovem práce zajišťuje Společnost MALADA (Subterra, STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha). Zakázku realizuje za 2,4 miliardy korun bez DPH. Demontované je původní trakční vedení a zároveň už se betonují základy pro nové stožáry. Pracuje se na přeložkách sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a sanaci skalních svahů. Prakticky z celé trati už byl odstraněn železniční svršek a stavbaři mohou pracovat na jednotlivých stavebních objektech, propustcích a demontáži stávajících mostních konstrukcí. Pokračují rovněž práce na sanaci tunelů. Například v Blanenském tunelu č. 8/2 se nyní buduje nové ostění.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku v obou kolejích mezi krajními výhybkami. Do oblouků malých poloměrů budou použity kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Dojde k odstranění několika propadů rychlosti. Železniční zastávky jsou navrženy v celém rozsahu na rekonstrukci a doplnění vybavenosti s technickým řešením splňujícím požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce budovy na zastávce Bílovice nad Svitavou. Technologická budova na odbočce Svitava bude vystavěna na místě stávajícího strážního domku, který bude zdemolován. Budova zastávky Babice nad Svitavou bude nově sloužit jako technologická budova pro silnoproud a sdělovací zařízení. V rámci rekonstrukce nástupišť budou také provedeny opravy přístřešků na nástupištích. Je také nutné provést sanaci některých skalních svahů, které ohrožují bezpečnost drážní dopravy, obnovit povrchové a podpovrchové odvodnění, obnovit drážní stezky a vymýtit náletové křoviny z drážního tělesa. Prakticky všechny mosty a propustky projdou přestavbou, a to včetně jednoho podchodu. U čtveřice tunelů se budou sanovat portálové části a ostění, pročistí se příkopy a obnoví bezpečnostní značení.

Autor: Bc. Karel Geba

Úbytek ukrajinských pracovníků je na této stavbě stabilní, sdělil v Adamově ministr dopravy Kupka Foto: Bc. Karel Geba. Úbytek ukrajinských pracovníků je na této stavbě stabilní, sdělil v Adamově ministr dopravy Kupka Foto: Bc. Karel Geba. Úbytek ukrajinských pracovníků je na této stavbě stabilní, sdělil v Adamově ministr dopravy Kupka Foto: Bc. Karel Geba.
zpět na články

inzerce

nahoru