Otevřít menu
Doprava dnes
-

Účastníci setkání k ETCS svolaného Drážním úřadem se dohodli na společném postupu

Top manažeři jedenácti nejvýznamnějších železničních subjektů v ČR se dnes na koordinačním jednání, které svolal Drážní úřad, dohodli na dalším společném postupu při zavádění ETCS. Výsledkem spolupráce má být zlepšení spolehlivosti systému ETCS tak, aby byl k 1. 1. 2025 zaveden bezproblémový výhradní provoz na koridorových tratíc.

9:35 / 30. října 2023
Účastníci setkání k ETCS svolaného Drážním úřadem se dohodli na společném postupui

Foto: Drážní úřad ČR

V České republice je v tuto chvíli systém jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS zaveden na více než 900 km tratí. Vozidel s nainstalovanou palubní částí ETCS se po českých kolejích pohybuje 639. Zkušební provoz na vybraných tratích s ETCS ukázal, že může dojít k výpadkům komunikace mezi vozidlem a traťovou částí ETCS. Odhalit příčiny a zajistit spolehlivé a kvalitnější fungování systému v ČR je hlavním cílem spolupráce provozovatele dráhy, železničních dopravců, výrobců železničních vozidel i dodavatelů technologií ETCS pod dohledem Drážního úřadu, který je hlavním subjektem dohlížejícím na bezpečné fungování železničního systému. Vzniklá pracovní skupina bude pravidelně vyhodnocovat dílčí výsledky.

„Zavedení jednotného evropského zabezpečovače ETCS je naší hlavní prioritou. ETCS je rozhodujícím moderním bezpečnostním prvkem, jehož zavedení požaduje i Evropská unie v rámci vytváření jednotného evropského železničního prostoru a k jehož zavedení jsme se zavázali také v Národním implementačním plánu ERTMS. Instalaci systému, který bude eliminovat lidské chyby, doporučují i závěry vyšetřování celé řady mimořádných událostí,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu a dodává: „Zásadní je výměna informací a hledání řešení. To bylo hlavním cílem dnešního setkání. Jako první krok bude vytvořen sdílený portál přístupný všem účastníkům železničního provozu, do kterého budou vkládána potřebná data.“

Setkání ve Fantově budově hlavního nádraží v Praze se dnes zúčastnili zástupci společností Správa železnic, České dráhy, ČD Cargo, METRANS Rail, CZ LOKO, ALSTOM Czech republic, Siemens Mobility, ŠKODA TRANSPORTATION, AŽD Praha, ČD Telematika a Výzkumný Ústav Železniční.

Publikoval: Petr Dejnožka (zdroj: TZ Drážní úřad ČR)

zpět na články

inzerce

nahoru