Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ústecký kraj pojede podle nového dopravního plánu. Cílem integrace a zvýšení kvality

Nový Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje byl schválen na období 2022 – 2026. Klade si za cíl zlepšení a udržení kvality veřejné dopravy na vysoké, konkurenceschopné a moderní úrovni. Plán pojednává o budoucnosti krajské dopravy a rozvíjení jednotnosti „zelené“ značky DÚK.

16:03 / 19. listopadu 2021
Ústecký kraj pojede podle nového dopravního plánu. Cílem integrace a zvýšení kvalityi

Foto: kr-ustecky.cz

„Dopravní plán představuje ucelenu prezentaci záměrů objednatele v rámci veřejné dopravy. Snažíme se cestujícím již několik let přiblížit výhody, které cestování veřejnou dopravou má a zaujmout moderním a komfortním krajským dopravním systémem,“ říká vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Jakub Jeřábek. Plán vznikal v problémovém období v roce 2020 – 2021, kdy veřejná doprava v celé ČR zaznamenala hluboký propad tržeb z důvodu situace týkající se Covid-19. Proto je v rámci plánu hned v úvodu navrhnuta strategie k obnovení důvěry cestujících ve veřejnou dopravu. Dále jsou v plánu stanoveny nové standardy obsluhy území, které definují krajem objednávaný rozsah jiným způsobem než v plánu minulém. Standardy nově určují rozsah cílové obsluhy území jednak podle počtu obyvatel obce, stanovují interval obsluhy v jednotlivé denní doby a směrování objednávané dopravy. 

Doprava Ústeckého kraje si dále klade za cíl prohloubení integrace systémů MHD do DÚK, v praxi by se mělo jednat o rozšíření standardů kvality DÚK i na systémy MHD. Důraz bude kladen také na zkvalitnění přestupních bodů a uzlů - dokončení obnovy starých či poškozených označníků, sjednocení vizuální podoby označníků, zvýšení informovanosti cestujících na dopravních uzlech. Dalším z bodů je sjednocení číslování linek v rámci integrovaného dopravního systému DÚK, aby každé číslo linky bylo jedinečné a nedocházelo k duplicitám. 

Jednou z klíčových oblastí bude hodnocení dosahované kvality jak ze strany cestujících, tak i objednavatele. Plánují se větší kontroly kvality. Právě spokojenost cestujících s kvalitou veřejné dopravy je důležitým ukazatelem pro objednatele. Nový dopravní plán si také klade za cíl další zvýšení provázaností spojů, zkrácení jízdních dob a další mezikrajská propojení systémů např. PID a další. 

V následujících letech se DÚK zaměří nejen na stávající cestující (pracující, studenti), ale také na nové potenciální cestující, tedy na uživatele převážně automobilové dopravy. Důležité je přesvědčit je o výhodách užívaní veřejné dopravy, která je při dlouhodobém užívání výhodnější, ale také ekologičtější. 

Nový plán dopravní obslužnosti navazuje na předcházející plán z let 2017 – 2021, kdy se podařilo aplikovat řadu změn a zlepšení. Podařilo se zkrácení jízdních dob, zajištění nových návazností, obnova vozových parků. V roce 2020 se podařilo zahájit činnost Centrálního dispečinku Dopravy Ústeckého kraje, který se stal důležitou součástí zkvalitňování služeb nejen pro cestující, ale i krajské dopravce. V roce 2021 byla spuštěna mobilní aplikace DÚKapka, která představuje moderní a pohodlný nákup jízdného. V rámci zvyšování kvality informovanosti cestujících vyjel do měst a obcí také tzv. DÚKmobil, jedná se o pojízdnou informační kancelář. Nový dopravní plán se zaměří na stále větší zvyšování kvality služeb a rozvíjení pomocných marketingových nástrojů propagace DÚK. Na posílení úlohy DÚKmobilu, mobilní aplikace DÚKapka i Centrálního dispečinku DÚK. 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: kr-ustecky.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru