Otevřít menu
Doprava dnes
-

V březnu bude zahájena třetí etapa rekonstrukce Barrandovského mostu

Rekonstrukce Barrandovského mostu se brzy přesune do třetí fáze. Na letošní rok jsou naplánovány dvě poslední etapy, které na sebe plynule navážou. Tímto krokem se celková rekonstrukce mostu zkrátí o jeden rok. Ukončení stavby se předpokládá na konci letních prázdnin.

10:23 / 15. února 2024
V březnu bude zahájena třetí etapa rekonstrukce Barrandovského mostui

Foto: Rekonstrukce Barrandovského mostu se v březnu přesune do III. etapy. Zdroj: Portál hl. m. Prahy

V pondělí 11. března 2024 budou na Barrandovském mostě zahájeny stavební práce třetí etapy celkové rekonstrukce. Práce na nejvytíženější dopravní tepně v ČR si vyžádají postupné omezování dopravy už od soboty 9. března 2024.

„V souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu musím ještě naposledy požádat všechny řidiče o pochopení, trpělivost a vzájemnou ohleduplnost, protože tato uzavírka bude mít na dopravu v Praze opět velmi významný dopad, větší než dvě předchozí etapy. Stojí totiž před námi velká výzva v podobě realizace zbylých dvou etap v jedné jediné stavební sezóně, což nám umožní dokončit celkovou rekonstrukci Barrandovského mostu již v letošním roce a vyhnout se tak dalším dopravním omezením v roce příštím. Půjde o velmi náročnou akci, ale věřím, že díky zkušenostem z prvních dvou etap ji zvládneme bez výraznějších komplikací,“ popsal Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Co nás na Barrandovském mostě ještě čeká?

Stavební práce ve třetí etapě proběhnou na severní polovině severního mostu, kdy jeden jízdní pruh směrem z Jižní spojky na Smíchov bude převeden do protisměru, aby mohl být zachován provoz na mostě ve třech jízdních pruzích v obou směrech. Práce se dotknou i přilehlého chodníku na římse. Římsa s chodníkem bude totiž v rámci přestavby mostu kompletně zbourána.

Čtvrtá etapa pak přinese stavební práce na jižní části severní konstrukce, tedy na dvou levých pruzích od Jižní spojky na Smíchov. Projekt rekonstrukce mostu dále zahrnuje výměnu mostních dilatačních závěrů v celé šíři mostu, postaveny budou také nové římsy včetně zábradlí, svodidel a svodidlového zábradlí. Na obou stranách nosné konstrukce pak bude položeno nové vozovkové souvrství, jež bude v rámci inovací pouze dvouvrstvé, oproti obvykle navrhovanému třívrstvému. Závěr poslední etapy pak bude ve znamení obnovování dopravních značení.

Během posledních fází rekonstrukce mostu proběhne jedna z technologicky nejnáročnějších prací, a to vytvoření nového předpětí uvnitř mostu. Tyto stavební úpravy spočívají ve vrtání otvorů v příčnicích mostu, které jsou uvnitř nosné konstrukce nad podpěrami. Zmíněný systém tak zajistí bezproblémové fungování objektu na další desítky let.

„Po dokončení stavby dopravního opatření proběhne v neděli kontrola značení v místě mostu a na příjezdových komunikacích, kterou provedeme společně s odborem pozemních komunikací a drah pražského magistrátu a Policií ČR, abychom eliminovali možné problémy v prvních pracovních dnech po zahájení prací. Dále, stejně jako v loňském roce, budou připraveny odtahové vozy na klíčových místech tak, abychom v případě nehody nebo poruchy vozidla dokázali společně s Policií ČR rychle překážku odstranit a nekomplikovat již tak náročnou dopravní situaci. Současně bude připraveno jedno speciální vozidlo, které v případě sněžení bude odklízet sníh pouze na Barrandovském mostě. Připravujeme se i na řízení dopravy pomocí automatického systému TASS, který je připraven na tunelech Městského okruhu a navazujících světelných signalizacích, a společně s Ředitelstvím silnic a dálnic bude Praha nasazovat informaci i na informačních tabulích na nadřazené komunikační síti v Praze a na dálnicích, které přivádějí dopravu do hlavního města,“ doplnil Josef Richtr, náměstek generálního ředitele Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Celková rekonstrukce mostu by měla být hotová do konce letních prázdnin.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Portál hl. m. Prahy)

zpět na články

inzerce

nahoru