Otevřít menu
Doprava dnes
-

V českém železničním průmyslu pracují tisíce žen. Zastávají pozice ve výrobě i vrcholovém vedení

Více než 4 tisíce žen pracuje v podnicích českého železničního průmyslu sdružených v Asociaci podniků českého železničního průmyslu (ACRI).

11:48 / 10. března 2024
V českém železničním průmyslu pracují tisíce žen. Zastávají pozice ve výrobě i vrcholovém vedeníi

Foto: arci.cz

Podíl žen se samozřejmě částečně odvíjí od konkrétního oboru a výrobků, které daný podnik vyrábí. Mezi firmami železničního průmyslu jsou ale i takové, které mají výrazně nadprůměrné zastoupení žen mezi svými zaměstnanci, a přitom jejich produkce je typicky strojírenská. Platí to například o společnosti ZKL Group, která je předním světovým výrobcem technologicky vyspělých ložisek s širokým uplatněním v prostředí drážní techniky.

„Ačkoliv se strojírenství může zdát jako výhradně mužská záležitost, ženám jsme maximálně nakloněni. Pracuje jich u nás stabilně necelých 40 procent. Jejich rostoucí počty v průmyslových firmách vychází zejména z toho, že se vyrovnávají poměry mezi studenty a studentkami už na technických školách, což se pak projevuje i na trhu práce,“ říká Hana Luxová, manažerka komunikace ZKL Group a dodává: „Ženy jsou stabilním prvkem našeho pracovního týmu. Často je lze zaznamenat i na pozicích, které mohou na první pohled působit jako výhradně mužské.“ 

Až 35% podíl mají ženy ve společnosti BORCAD, která je předním světovým výrobcem sedadel do drážních vozidel. V jejím čele stojí od listopadu 2022 generální ředitelka Helena Radkovská, která popisuje, jak se podíl žen ve společnosti BORCAD postupně vyvíjel: „V roce 2012 bylo z celkové počtu 120 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru necelých 15 % žen, v roce 2016, kdy jsme rozjeli čalounickou výrobu, pak podíl žen vzrostl na 23 % z celkového počtu zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Na konci roku 2023 byl poměr žen ku všem zaměstnancům v hlavním pracovním poměru už 35 %.“ Ženy v BORCADU zastávají i technické pozice, například pozici konstruktérky přípravků (náplní práce jsou návrhy konstrukce a tvorba kompletní výrobní dokumentace přípravků).

Výrazný podíl zaměstnankyň, a to 31 %, pracuje ve společnosti DAKO-CZ. Ta je předním světovým výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s 207letou tradicí. I zde je obsazenost žen v rámci technických pozic velmi zajímavá. „Ženy u nás pracují například ve vývoji na pozici vývojového pracovníka, v technologii na pozici vývojového technologa či strategického nákupčího v úseku nákupu. Další ženy v naší společnosti působí na vysokých pozicích v obchodním úseku,“ doplňuje Jana Kavalír, manažerka marketingu DAKO-CZ.

Více než pětinu zaměstnanců tvoří ženy u jedničky ve výrobě drážních vozidel Škoda Group a podíl 16 % mají ženy ve společnosti BONATRANS, která je předním světovým výrobcem železničních dvojkolí a podvozkových součástí pro železniční a další drážní vozidla. Ženy zde zastávají jak technicko-manažerské pozice, kam patří například vedoucí linek montáže a povrchových úprav, dále pozice vedoucí zkušební techničky destruktivního testování, ale i další pozice, jako jsou jeřábnice, konstruktérky, laborantky, lakýrnice nebo například pozice předáka adjustace náprav. Dohromady se jedná přibližně o dvacítku odborných pozic, které ve společnosti BONATRANS zastávají ženy.

Zhruba 10 % pak mají ženy u společnosti Třinecké železárny, součást skupiny Moravia Steel. Třinecké železárny jsou jediným výrobcem kolejnic a železničního příslušenství v České republice a aktuálně zaměstnávají na různých pozicích přibližně 700 žen. Příkladem mohou být jeřábnice.

Výrazný podíl mají ženy také u dalších firem, které se buď přímo zabývají výrobou lokomotiv (CZ LOKO – zde pracuje 15 % žen) nebo projektováním drážních vozidel, jako je výzkumná společnost VUKV. Zde pracuje 9 % žen, a to například jako samostatné výzkumné pracovnice v oblasti konstruování vozových skříní nebo v oblasti měření a výpočtů akustiky, aerodynamiky a vibrací. Ve společnosti RETIA, která je dodavatelem bezpečnostních a záznamových systémů, je pak podíl žen 5 %.

Autor: Petr Dejnožka (zdroj: TZ ACRI)

zpět na články

inzerce

nahoru