Otevřít menu
Doprava dnes
-

V Chodově a Aši vyrostou nové výpravní budovy! Generální ředitel Správy železnic slavnostně zahájil jejich výstavbu

Správa železnic během 3. listopadu 2022 slavnostně zahájila výstavbu dvou nových výpravních budov v Karlovarském kraji. Jedná se konkrétně o nádražní budovy v Chodově a Aši. V obou městech vyrostou zcela nové budovy, které nahradí starší objekty.

10:34 / 4. listopadu 2022
V Chodově a Aši vyrostou nové výpravní budovy! Generální ředitel Správy železnic slavnostně zahájil jejich výstavbui

Foto: Slavnostní zahájení výstavby výpravní budovy v Aši. Zdroj: Město Aš.

Aš a Chodov se tak zařadí po bok horního nádraží v krajské metropoli

V nejzápadnějším městě České republiky vyroste na místě stávající nádražní budovy novostavba, která bude sloužit cestujícím v moderním smyslu. Stejně tak tomu bude v Chodově, kde se nová výpravní budova postaví nedaleko vstupu do podchodu, který byl zhotoven v rámci výstavby moderních nástupišť. Správa železnic tyto projekty navíc navrhla k financování z evropského finančního Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) v rámci Národního plánu obnovy.

Jsem rád, že zahajujeme hned dvě stavby, jejichž výsledkem bude zcela nová výpravní budova odpovídající současným nárokům na cestování vlakem. Aš a Chodov se tak zařadí po bok horního nádraží v krajské metropoli, kde již cestující využívají nejen moderní nástupiště, ale i zcela novou odbavovací halu, řekl na akci generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodal: "Vždy je velkým tématem, zda ponechat stávající objekty, které mají svůj historický ráz a občané to vnímají často až jako artefakt.“

Pokud vše půjde dobře, bude do konce příštího roku v Chodově stát moderní nádraží

Výpravní budova v karlovarském Chodově je aktuálně ve špatném stavebně-technickém stavu, uvedli zástupci Správy železnic. Navíc její provozní náklady jsou příliš vysoké, a proto dojde na výstavbu nové budovy. Ta přinese této stanici racionalizaci provozu, zjednoduší a zpřehlední pohyb cestujících a pokryje se skutečný objem stavby pro skutečné potřeby. Nový výpravní budova dále přispěje k výraznému zvýšení bezpečnosti a úrovně kultury cestování, což zajistí bezbariérový přístup, nové toalety, ale také lepší propojení s navazujícími druhy dopravy. Veřejně přístupné prostory budou také osvětleny a vybaveny prvky pro zvýšení informovanosti cestujících.

„Pokud vše půjde dobře, bude do konce příštího roku v našem městě stát moderní nádraží. Město Chodov se na stavbě samotné nepodílí, ale našim hlavním úkolem je nádraží propojit s městem novým chodníkem a upravit celé prostranství kolem nádraží. Stejně tak ve spolupráci se Správou železnic plánujeme dokončení podchodu do Hrnčířské ulice. Snad se dílo podaří,“ pronesl k projektu starosta Chodova Patrik Pizinger.

Nový výpravní budova v Chodově bude jednopodlažní a bude mít veřejnou i neveřejnou část. Lidé se dostanou z hlavní haly na WC pro cestující a do obslužných prostorů, přičemž budou mít přístup i k pokladnám a informačním okénkům. V nové odbavovací hale bude dostatek místa a světla. Hlavní vstup do budovy, která bude z důvodu identifikace převýšená, bude situován od současné pěší komunikace, přičemž další případný vstup bude z Nádražní ulice. Součástí projektu je i úprava přednádražního prostředí, kde vznikne parkoviště P+R včetně stání pro motocykly a K+R technologického objektu. Stojany na kola budou stát při pěší komunikaci před vstupem do budovy. Na místě dnešní výpravní budovy vznikne zastávka náhradní autobusové dopravy a točna autobusů. Zhotovitel nové výpravní budovy v Chodově bude společnost STRABAG Rail, která vše vybuduje za 34,4 milionu korun. Přípravné práce již běží od letošního srpna, přičemž nová budova bude hotova příští rok v říjnu. "V budoucnu se počítá s prodloužením podchodu na nádraží v Chodově do severní části města, kde se očekává investiční výstavba," zakončil slavnostní zahájení generální ředitel Správy železnic.

Správa železnic se chystá nahradit výpravní budovu v Aši z roku 1971

Správa železnic se chystá nahradit výpravní budovu v Aši z roku 1971, místo které vyroste nový objekt. Současná ašská budova je podle Správy železnic naddimenzovaná a v nevyhovujícím stavu. Nová nádražní budova bude jednopodlažní s výrazně menším objemem, který poskytne energetickou úsporu. Novostavba se oproti stávajícímu objektu posune o něco málo na východ blíže k nástupišti číslo 2. Výpravní budova bude složena ze dvou výškově i materiálově odlišných kvádrů. Odbavovací hala bude mít ve vstupním průčelí prosklenou stěnu, která bude olemována portálem z pohledového betonu. V nižší části haly budou provozní místnosti. Součástí projektu bude také zastřešení přilehlého nástupiště, které cestující využívají pro dopravu do německého Hofu. Slavnostního zahájení výstavby se kromě generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody zúčastnil i starosta Aše Vítězslav Nekoř, místostarosta města Aš Pavel Matala a zástupce zhotovitele Zdeněk Pilík, předseda představenstva společnosti BERGER BOHEMIA Plzeň.

„Pěkné nádraží a jeho upravené okolí vytváří první dojem návštěvníka, který k nám přijede vlakem. Jsem proto samozřejmě rád, že tu budeme mít novou moderní budovu, na jejíž podobě jsme navíc měli možnost se podílet,“ uvedl k investici starosta Aše Vítězslav Kokoř.  

Město Aš v kooperaci se železničáři nechá upravit prostor před nádražím, kde vznikne malý autobusový terminál v přímé návaznosti na vlaky. Navíc vedle výpravní budovy vznikne 22 parkovacích míst pro veřejnost. Celý projekt zhotoví firma BERGER BOHEMIA za 68,8 milionu korun. Správa železnic do tohoto projektu investovala 61,3 milionu korun a město Aš 7,5 milionu korun. Práce začaly v letošním říjnu a očekávaný termín zhotovení je do prosince příštího roku. Aktuálně se kolem nádraží začaly kácet stromy a započaly i zemní práce, přičemž nové výstavbě bude předcházet demolice současné budovy. Ta by měla být stržena do února příštího roku. Stavbě nové výpravní budovy bude předcházet odstranění budovy současné. Demolice má být hotova do února příštího roku

Autor: Richard Mrkvička

V Chodově a Aši vyrostou nové výpravní budovy! Generální ředitel Správy železnic slavnostně zahájil jejich výstavbu Foto: Slavnostní zahájení výstavby výpravní budovy v Chodově. Zdroj: Město Chodov.. V Chodově a Aši vyrostou nové výpravní budovy! Generální ředitel Správy železnic slavnostně zahájil jejich výstavbu Foto: Slavnostní zahájení výstavby výpravní budovy v Aši. Zdroj: Město Aš.. V Chodově a Aši vyrostou nové výpravní budovy! Generální ředitel Správy železnic slavnostně zahájil jejich výstavbu Foto: Vizualizace nádraží Chodov. Zdroj: Správa železnic.. V Chodově a Aši vyrostou nové výpravní budovy! Generální ředitel Správy železnic slavnostně zahájil jejich výstavbu Foto: Vizualizace nádraží Chodov. Zdroj: Správa železnic.. V Chodově a Aši vyrostou nové výpravní budovy! Generální ředitel Správy železnic slavnostně zahájil jejich výstavbu Foto: Vizualizace nádraží Chodov. Zdroj: Správa železnic.. V Chodově a Aši vyrostou nové výpravní budovy! Generální ředitel Správy železnic slavnostně zahájil jejich výstavbu Foto: Vizualizace nádraží Chodov. Zdroj: Správa železnic.. V Chodově a Aši vyrostou nové výpravní budovy! Generální ředitel Správy železnic slavnostně zahájil jejich výstavbu Foto: Vizualizace nádraží Aš. Zdroj: Správa železnic.. V Chodově a Aši vyrostou nové výpravní budovy! Generální ředitel Správy železnic slavnostně zahájil jejich výstavbu Foto: Vizualizace nádraží Aš. Zdroj: Správa železnic..
zpět na články

inzerce

nahoru