Otevřít menu
Doprava dnes
-

V ČR platí ukrajinské řidičské průkazy. Předpisy na současnou situaci pamatují

Українські водійські права дійсні в Чехії. Нормативні акти пам'ятають про поточну ситуацію

Lidé, kteří prchají z Ukrajiny před ruskou agresí do ČR, řeší, anebo budou řešit spoustu praktických otázek svého fungování v České republice. Patří mezi ně i používání dokladů k řízení vozidel či používání a nákup aut samotných. Ministerstvo dopravy přináší souhrnnou informaci.

7:39 / 21. března 2022
V ČR platí ukrajinské řidičské průkazy. Předpisy na současnou situaci pamatují i

Foto: www.mdcr.cz

Řidičské průkazy vydané na Ukrajině

Zcela v souladu s platnými zákony v České republice mohou ukrajinští řidiči řídit automobily se svým národním řidičským průkazem. Možné je to u dokladů odpovídajících vzoru řidičského průkazu stanoveného Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968). To, že ukrajinští řidiči nevlastní evropský řidičský průkaz, nepředstavuje tedy překážku.

Měnit řidičský průkaz by bylo třeba až v případě pobytu v ČR po dobu jednoho roku a delší. Informace mají k dispozici i jednotlivé úřady, které s lidmi komunikují; rovněž je poskytuje Ministerstvo dopravy.

Ukrajinská vozidla v ČR, postup při registraci

Podle Vídeňské úmluvy může být vozidlo evidované na Ukrajině provozováno na území ČR bez registrace až šest měsíců, pokud:

- má platný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zelenou kartu),

- je vozidlo provozováno v řádném technickém stavu (platnost STK se v rámci provozu takového vozidla nezkoumá, neboť Ukrajina není členským státem EU).

Při případné následné registraci se u vozidla bude schvalovat technická způsobilost. Postupuje se dle požadavků § 6, § 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb. (v případě, že má vozidlo EU schválení typu, pak se schvalování technické způsobilosti není potřeba a provádí se přímo registrační úkony).

Zakoupení nového vozidla občanem Ukrajiny

Pokud občan Ukrajiny nemůže doložit adresu pobytu v ČR, ale má udělen azyl nebo povolený pobyt, dostane registrační značku pro vývoz s platností na tři měsíce (ustanovení § 38d zákona č. 56/2001 Sb.). Jakmile bude mít žadatel adresu pobytu, bude možná registrace vozidla.

Zakoupení ojetého vozidla občanem Ukrajiny

Pokud občan Ukrajiny nemůže doložit adresu pobytu v ČR, ale má udělen azyl nebo povolený pobyt, bude mu vydána registrační značka pro vývoz s platností na tři měsíce (ustanovení § 14 zákona č. 56/2001 Sb.). Jakmile bude mít žadatel adresu pobytu, bude následovat možná registrace vozidla.

Aktuální právní předpisy týkající se registrace vozidel platí i nadále. V době nouzového stavu nejsou nijak jinak upraveny. O postupu jsou registry vozidel v ČR informovány. Informace též poskytuje Ministerstvo dopravy ČR.

Na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR jsou všechny potřebné informace uvedeny také v ukrajinštině.

На сайті Міністерства транспорту Чехії вся необхідна інформація також надається українською мовою.

 

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.mdcr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru