Otevřít menu
Doprava dnes
-

V Karlovarském kraji chybí stovky profesionálních řidičů

Karlovarský kraj řeší nedostatek profesionálních řidičů. Pomoci by mohla větší propagace této profese i možné snížení věkové hranice pro řízení vozů hromadné dopravy.

19:38 / 25. ledna 2023
V Karlovarském kraji chybí stovky profesionálních řidičůi

Foto: Karlovarský region se potýká s nedostatkem řidičů. Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

Nedostatkem profesionálních řidičů v Karlovarském kraji se dlouhodobě zabývá Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. V její režii bylo také uskutečněné jednání s představiteli kraje a zástupci středních škol a regionálních dopravců. Z diskuzí vyplynulo, že problém by mohla vyřešit motivace studentů k dřívějšímu získání průkazů profesní způsobilosti, ale i větší propagace řidičského povolání či snížení věkové hranice pro řízení vozů hromadné dopravy.

Chybí mladí řidiči

„Nedostatek profesionálních řidičů je problém, který se rok od roku prohlubuje. Zájemci o tuto práci musí mít nejen řidičský průkaz vyšších skupin, ale také profesní průkaz řidiče. To je proces, který je náročný časově i finančně. Absolventi středních škol proto často volí jiné zaměstnání, které mohou vykonávat hned. Cílem je tedy motivovat studenty k získání průkazů profesní způsobilosti již během školy. Zároveň jsme otevřeli diskuzi, zda snížit věkovou hranici pro řidiče hromadné autobusové dopravy,“ informovala Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Mezi řidiči chybí výrazné zastoupení mladé generace, proto ani zaměstnávání zahraničních šoférů není řešením. „Průměrný věk našich šoférů je 49 let. Výrazně chybí především generace do 40 let. Je potřeba, aby ze škol vycházelo mnohem více mladých lidí s řidičskými oprávněními C+E a profesními průkazy. Tímto směrem je potřeba zaměřit financování. O takové uchazeče/čky o zaměstnání bude mezi firmami obrovský zájem a bude velká ochota investovat do jejich následného zaučení, rozvoje a odměňování. Věříme, že tato cesta je perspektivnější než získávání nových profesionálních řidičů formou rekvalifikací a příchodů řidičů z okolních států. To je nedostatečné řešení,“ vysvětlil Matyáš Lagarde ze společnosti Lagarde Spedition.

Motivace žáků

Motivaci žáků jako jednu ze správných cest vnímá i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, který doufá v to, že se více žáků bude hlásit na obory automechanik a autotronik. Kraj hodlá pro navýšení počtu řidičů nabídnout také finanční příspěvek k získání průkazů profesní způsobilosti. Na oplátku se dotyční zájemci o průkaz zavážou k tomu, že po určitou dobu budou pracovat v Karlovarském regionu.

V návaznosti na kritický nedostatek řidičů podnikla Integrovaná střední škola (ISŠ) v Chebu již konkrétní kroky, zavedla totiž pro uchazeče nový vzdělávací program. „Žáci mají možnost se během prvního ročníku rozhodnout, zda zvolí obor Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik, nebo právě nový obor Mechanik opravář motorových vozidel – Řidič kamionové a osobní dopravy. Řidič kamionové a osobní dopravy má odborný výcvik specializovaný na opravu a diagnostiku převážně nákladních vozidel – kamionů. Absolventi získají řidičský průkaz skupiny B, C, E a školení profesní způsobilosti. Tento obor se na ISŠ Cheb začal vyučovat od školního roku 2020/2021. V letošním školním roce tak z naší školy vyjdou první absolventi,“ uvedl Jan Homolka, ředitel ISŠ Cheb.

Snížení věkové hranice

V České republice je aktuálně zhruba 200 tisíc profesionálních řidičů. Nicméně i tak jich 20 tisíc chybí v nákladní dopravě a přibližně dalších 5 tisíc v autobusové dopravě. Stav je tedy natolik kritický, že skutečně může ohrozit kvalitní zajištění dopravy v regionech. „Situaci by pomohlo částečně řešit umožnění řízení autobusu mladým od 18 let, na kratších linkách do 50 kilometrů, s potřebným zácvikem a rutinní přepravou na opakujících se trasách. Tuto možnost mají např. mladí v Německu. V kombinaci s oborem řidič by potom technické školy mohly jako součást studia vydávat absolventům řidičské a profesní průkazy jak na nákladní vozidlo (C, C+E), tak na autobus (D, D+E). Dnes může řídit osoba od 18 let pouze nákladní vozidlo, ale autobus až od 21 let. Mladí zájemci o řízení autobusu se tedy většinou vydají cestou jiné profese,“ uzavřel Zdeněk Suchan, předseda představenstva společnosti Autobusy Karlovy Vary a druhý garant komorové sekce Doprava.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Karlovarský kraj)

zpět na články

inzerce

nahoru