Otevřít menu
Doprava dnes
-

V Kolíně bylo otevřeno nové veřejné přístaviště pro osobní lodní dopravu

Ministr dopravy, ředitel ŘVC ČR a starosta města Kolín uvedli do provozu nové veřejné přístaviště pro osobní lodní dopravu vybudované na kolínském Kmochově ostrově. Souběžně s tím došlo i k zahájení stavby plovoucího mola na protějším břehu. To by mělo být hotové koncem letošního roku.

14:44 / 6. června 2023
V Kolíně bylo otevřeno nové veřejné přístaviště pro osobní lodní dopravui

Foto: Slavností uvedení přístaviště do provozu. Zdroj: MD ČR

V pátek 2. června 2023 bylo v Kolíně slavnostně uvedeno do provozu nové veřejné přístaviště pro osobní lodní dopravu. Objekt byl vybudován na tamějším Kmochově ostrově. Uvedení do provozu proběhlo za přítomnosti ministra dopravy Martina Kupky, ředitele Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) Lubomíra Fojtů a starosty města Kolín Michaela Kašpara.

„Kolín se dnes staví po bok Nymburka, kde jsme před měsícem otevřeli podobné přístaviště, které se hned zařadilo mezi důležitou turistickou infrastrukturu města. Na počátku roku bylo další přístaviště zprovozněno v Ústeckém kraji v Litoměřicích. Ještě letos v létě budou otevřena další dvě přístaviště, a to včetně mol pro malá plavidla. Je důležité, že dnes také zahajujeme stavbu přístaviště pro rekreační plavidla individuálních návštěvníků města, které doplní polabskou cyklostezku a dále tak obohatí život na řece a v jejím okolí,“ uvedl Martin Kupka, ministr dopravy.

Konstrukce mola lodní dopravy je stejné jako ostatní aktuálně realizované přístavní můstky (jako např. v Poděbradech či Nymburce). Plovoucí ponton má rozměr 9 x 4 m a je vybaven dvěma výškovými úrovněmi pro snadnější vystupování a nastupování cestujících z plavidel s různou výstupní výškou. Bezbariérový přístup na břeh je zajištěn 14 metrů dlouhou lávkou.

„Stejně jako v dalších městech na Labi, byl i v Kolíně problém s přistáváním osobních lodí a turisté plující na malých lodích neměli v této oblasti vůbec možnost bezpečného vyvázání svých plavidel. Nepohodlí pohybu po vodní cestě způsobené nemožností vystoupení na zajímavých místech se snažíme eliminovat výstavbou sítě veřejných přístavišť,“ sdělil Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR.

Výstavba plovoucího mola pro malá plavidla

V rámci projektu Rekreační přístav Kolín došlo rovnou i k zahájení stavby plovoucího mola pro malá plavidla na protějším břehu, jež bude hotové koncem letošního roku. Molo o délce 94 metrů bude v přímé vazbě na centrum města vedle stávající pěší lávky a umožní podélné stání 10 až 12 plavidlům.

„Hlavní část stavebních prací bude v místě stavby přístaviště pro malá plavidla probíhat na podzim. V letních měsících se práce soustředí do dílen, kde celé molo vznikne. Stavba přechodně ovlivní provoz na přilehlé cyklostezce, který bude omezen pouze na nezbytně nutný čas po dobu stavebních prací a mimo hlavní turistickou sezonu. Část prací bude probíhat také z vody za pomoci stavebních lodí,“ informoval Roman Krupička, manažer projektu z Labské strojní a stavební společnosti.

Obě kolínská mola jsou uzpůsobena tak, aby je nebylo nutné v případě povodní demontovat. Navíc jsou vybaveny sloupky pro připojení na elektřinu nebo doplnění vody.

Financování

Projekt Rekreační přístav Kolín je součástí programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě pro podporu rekreační plavby, který ŘVC ČR dlouhodobě realizuje. Stavební náklady na kompletní výstavbu přístaviště financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Stavba přístaviště osobní lodní dopravy dosáhla na částku 8,74 milionu korun bez DPH, finanční náklady na přístaviště pro malá plavidla se odhadují na 20,3 milionu korun bez DPH.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: MD ČR)

zpět na články

inzerce

nahoru