Otevřít menu
Doprava dnes
-

V Olomouci byla dokončena rekonstrukce důležité měnírny

Minulý týden dokončil olomoucký dopravní podnik rekonstrukci Měnírny Západ. Klíčová olomoucká měnírna umožňuje díky moderním technologiím větší spolehlivost a také nižší zátěž pro životní prostředí. Z hlediska zajištění napájení trakčního vedení se jedná o nejdůležitější objekt podniku, jelikož zde sídlí i elektrodispečink.

7:42 / 14. června 2023
V Olomouci byla dokončena rekonstrukce důležité měnírnyi

Foto: Olomoucká Měnírna Západ. Zdroj: SDP ČR

Ve čtvrtek 8. června byla slavnostně ukončena rekonstrukce olomoucké Měnírny Západ. Stavební práce započaly na objektu již v srpnu roku 2021, na konci roku 2022 pak byl zahájen zkušební provoz a v květnu 2023 došlo na kolaudaci budovy.

„První krokem rekonstrukce bylo stěhování elektrodispečinku, ten jsme museli dočasně přesunout do objektu Měnírny Jih v ulici Kavaleristů. Poté byla instalována mobilní měnírna, která po dobu rekonstrukce a výměny technologie na Měnírně Západ zajišťovala napájení trakčního vedení, a to především na tratích ve směru na Novou Ulici, části trati na Neředín a také na úseku trati mezi Náměstím Hrdinů a Tržnicí,“ popsal Jiří Kalabis, mistr údržby PTZ DPMO, a.s.

Rekonstrukce měnírny představuje pro město Olomouc významný krok z hlediska několika faktorů. „Jde o jednu z dalších důležitých investic do tramvajové dopravy v Olomouci. Dokončená rekonstrukce měnírny přináší dopravnímu podniku větší spolehlivost a bezpečnost při zajištění provozu tramvají. Pro město znamená výměna a osazení nové moderní technologie výrazné snížení dopadu zátěže tramvajové dopravy na životní prostředí,“ uvedl Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, olomoucký primátor.

Jaký proces se v měnírnách odehrává?

V měnírnách dochází k transformaci střídavého napětí přicházejícího z distribuční sítě na stejnosměrné trakční napětí potřebné k provozu tramvají. 

Finanční náklady na rekonstrukci

„Náklady na rekonstrukci budovy, vybavení elektrodispečinku a pořízení nové technologie měnírny byly 57 milionů korun, 85 % uznatelných nákladů investiční akce pokryla evropská dotace v rámci Operačního programu doprava,“ informoval Ing. Jaroslav Michalík, předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce (DPMO).

Modernizace další měnírny

Nyní čeká DPMO už jen rekonstrukce Měnírny Střed.  „V uplynulých letech jsme postupně přistoupili k modernizaci technologie v našich měnírnách, aby byla zajištěna stabilita trakční sítě a také se snížily energetické ztráty. V roce 2022 jsme dokončili výstavbu nové měnírny Fibichova v blízkosti tramvajové smyčky v ulici Jeremenkova, která zajišťuje provoz nejdůležitějšího tramvajového uzlu v přednádraží a současně bude napájet budovanou halu pro odstavy tramvají v Jeremenkově ulici. Aktuálně už zbývá pouze rekonstrukce Měnírny Střed, tam nyní připravujeme projektovou dokumentaci,“ popsal Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M, technický náměstek DPMO. 

Další informace o měnírnách v Olomouci

Provoz tramvajové sítě v Olomouci zajišťuje celkem 7 měníren – jsou to Měnírna Fibichova, Měnírna Východ, Měnírna Střed, Měnírna Jih, Měnírna Nové Sady Měnírna Západ a Měnírna Neředín. Do měníren přichází z distribuční sítě střídavé napětí 22 kV, v měnírnách dochází k jeho transformaci a usměrnění na stejnosměrné trakční napětí 600 V.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: SDP ČR)

zpět na články

inzerce

nahoru